Okulistik Sınavları

Okulistik Üyelik Çeşitleri:

Okulistik Eğitim ve İçerik Yönetim Sistemi'nin iki türlü öğrenci üyeliği vardır:

 • İçerik Üyeliği
 • Kurumsal Üyelik

  1. İçerik Üyeliği: Pin kodu satın alarak üye olunur. Bu üyeler İnternet ortamında yer alan e-kitaplar, alıştırmalar, konu anlatımları ve etkinliklerden faydalanabilirler.

  2. Kurumsal Üyelik: Okul, zümre veya şube olarak okullarda uygulanan fiziksel sınavlara katılırlar. Okullarda fiziksel sınavlar yılda altı defa uygulanır.

  Not: Bir öğrenci Kurumsal Üye olsa da olmasa da pin kodu satın alıp İçerik Üyesi olabilir. • İçerik Üyeleri İçin Sınav Programı:

  İçerik üyeleri; 26 Ekim 2010, 1 Aralık 2010, 6 Ocak 2011, 27 Ocak 2011, 3 Mart 2011, 5 Nisan 2011, 10 Mayıs 2011, 31 Mayıs 2011 tarihlerinde Internet ortamında online olarak sınavlara girebilirler.


  Kurumsal Üyeler İçin Sınav Programı:

  Okullarda fiziksel sınav kitapçıkları ve öğrenci adına barkodlu optik cevap formlar ile uyguladığımız sınavlarda hangi konulardan hangi soruların çıkacağını görebilmek için aşağıdaki tabloda yer alan sınav isimlerinin üzerine tıklayabilirsiniz. Bu sınavların tarihleri 2 Kasım 2010, 8 Aralık 2010, 13 Ocak 2011, 27 Ocak 2011 (Online), 10 Mart 2011, 12 Nisan 2011, 17 Mayıs 2011 ve 31 Mayıs 2011 (Online) dır.

  2. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  3. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  4. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  5. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  6. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  7. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6
  8. Sınıf D1 D2 D3 D4 D5 D6

  2.Sınıf Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Konuşma :
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
  1
  Okuma :
  2. 2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  1
  2.3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
  2. 5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 2
  2.9. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur 1
  Yazma :
  1.6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
  1.8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 2
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler 1
  2.4.Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  3.8. Hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturur. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
  1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.
  1
  A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır. 1
  A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar. 1
  A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir. 1
  A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar. 1
  A.2.6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünekatkıda bulunur. 1
  A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır. 1
  A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar. 1
  A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarınıyönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. 1
  A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendigrubuna destek sağlar. 1
  A.2.11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar. 1
  A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır. 1
  A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır. 1
  A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder. 1
  A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 1
  Toplam 15
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  2
  2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 2
  3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 2
  5. Sayı örüntüleri oluşturur. 2
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  2
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  2
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
  1
  Toplam 15
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Geometrik cisimler ve şekilleri:
  1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
  2
  2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. 2
  3.Küp, dikdörtgen, kare, üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. 2
  4. Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtir. 2
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
  2
  3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer. 2
  6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 1
  Doğal Sayılar :
  1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  2
  Toplam 15

  2.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Dinleme :
  2.19. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
  1
  Konuşma :
  1.4. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
  1
  Okuma :
  1.3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
  1
  2. 2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.4. Okuduklarını zihninde canlandırır. 1
  2.5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.6.Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.10. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.20. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  Yazma :
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  2
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.14. Sorular yazar. 1
  3.8.Seslerden heceler, hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturur. 1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.
  1
  A.2.7. Kulüp veya grup çalışmaları ile ilgili olarak geliştirilen bir proje üzerinde arkadaşlarıyla iş birliği yaparak çalışır. 1
  A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar. 1
  A.2.12. Neden dengeli ve düzenli beslenmesi gerektiğini araştırır ve anlatır. 1
  A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 1
  A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. 1
  A.2.30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirlerüretir. 1
  A.2.17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır. 1
  A.2.18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder. 1
  A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar. 1
  A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder. 1
  A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular. 1
  A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder,arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir. 1
  A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır 1
  A.2.26. Okulu, öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar. 1
  Toplam 15
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  Doğal Sayılar:2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur.
  1
  3. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  4. 100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 1
  5. Sayı örüntüleri oluşturur. 1
  6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1
  7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 2
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları 100’e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma ,İşlemi:
  1. İki sayıyı çarpmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar..
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
  1
  Zamanı Ölçme:
  2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Toplam 15
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Geometrik cisimler ve şekilleri:
  2. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir.
  1
  5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 1
  6.Kare, dikdörtgen üçgen ve çember modelleri oluşturur. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
  1
  6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 1
  Doğal Sayılar :
  1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  1
  2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur. 1
  3.100’ den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 2
  Tablo:
  Veriyi tablo şeklinde düzenler.
  1
  Kesirler:
  1.Bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Simetri:
  1.Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
  1
  2.Simetriyi modelleri ile açıklar. 1
  Toplam 15

  2.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Dinleme :
  2.19. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
  1
  Konuşma :
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
  1
  Okuma :
  2.2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  1
  2.5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.9. Okuduklarının konusunu belirler 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular (Büyük harflerin kullanımı). 1
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.8. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.14. Sorular yazar. 1
  3.8. Hecelerden kelimeler; kelimelerden cümleler oluşturur. 1
  2.6. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir 1
  Görsel Okuma ve Sunu :
  1.5. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
  1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.1. Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik sırasına koyarak her işi belirlenen zaman içinde yapar.
  1
  A.2.5. Okul kurallarının neden konduğunu araştırır ve açıklar. 1
  A.2.8. Görev aldığı kulüp veya grup çalışmalarının kişisel gelişimine katkısını açıklar 1
  A.2.11. Türk Bayrağı’na ve İstiklâl Marşı’na neden saygı gösterilmesi gerektiğini açıklar. 1
  A.2.14. Arkadaşları ile farklılıklarının doğal olduğunu kabul eder.. 1
  A.2.17. Ulaşım araçlarını gözlemler ve sınıflandırır. 1
  A.2.19. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini açıklar. 1
  A.2.21. Sağlığını koruma sorumluluğunu üstlenir ve okulda sağlığını korumak için yapması gerekenleri açıklar. 1
  A.2.25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar. 1
  A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar. 1
  A.2.29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar. 1
  A.2.30. Millî bayramları kutlamak amacıyla hazırlık yapar ve kutlama için fikirlerüretir. 1
  A.2.32. Kaynak kitaplardan nasıl yararlanacağını açıklar ve bunlardan yararlanır. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.
  1
  B.2.3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarınıkavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder. 1
  B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar. 1
  Toplam 15
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  1
  6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1
  7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2
  8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 1
  Zamanı Ölçme:
  1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
  1
  2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1.Toplamları 100’ e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  1
  2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma ,İşlemi:
  2. Toplamları 20’ye kadar ve toplananları aynı olan toplama işlemlerini, çarpma işlemine dönüştürerek çarpma işlemini yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.
  1
  2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir. 1
  Toplam 15
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Geometrik cisimler ve şekilleri:
  1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
  1
  5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 1
  Kesirler:
  1.Bütün, yarım, çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Simetri:
  1.Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılmayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
  1
  Zamanı Ölçme:
  1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
  1
  Doğal Sayılar :
  1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  1
  3.100’ den küçük doğal sayıların basamaklarını adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
  4.100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 1
  6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1
  7.100’ den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 2
  Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
  1.Toplamları 100’ e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  1
  2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur.
  1
  Toplam 15

  2.sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Okuma :
  1.3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
  1
  2.2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
  2.5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.6. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.8. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.9. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  2.11. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  2
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  3.2. Davetiye, tebrik kartı yazar. 1
  3.5. Yazılarında betimlemeler yapar. 1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir.
  1
  A.2.9. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında yapılacak işler konusunda arkadaşlarını yönlendirir, onları cesaretlendirir ve gerektiğinde yardımda bulunur. 1
  A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır. 1
  A.2.16. Okul ve sınıf eşyalarını neden özenli kullanması gerektiğini açıklar. 1
  A.2.20. Vücudunun bölümlerini tanıyarak kendisinin ve arkadaşlarının vücudunun değerli olduğunu kabul eder. 1
  A.2.23. Kendisinin ve arkadaşlarının etik olmayan davranışlarını fark eder, arkadaşlarıyla ilişkilerinde olumlu değerleri gözetir. 1
  A.2.31 Dinî bayramların, milletimizin paylaşım ve dayanışma içine girdiği özel günler olduğunu fark eder ve bayram kutlamalarına katılır. 1
  Benim Eşsiz Yuvam:
  B.2.2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’ kıldığını açıklar.
  1
  B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında,karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder. 1
  B.2.6. Evindeki iletişim araçlarını yerinde ve doğru kullanır. 1
  B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
  B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve bu planlara uyar. 1
  B.2.14. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır. 1
  B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceğigörevlerle ilgili yeni fikirler üretir. 1
  B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden özenli kullanmasıgerektiğini açıklar. 1
  Toplam 15
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı sayıyı yazar ve okur.
  1
  6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1
  9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1
  Zamanı Ölçme:
  2. Saat-gün, hafta-gün, ay-gün, mevsim-ay, yıl-hafta ve yıl-ay arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
  1.Toplamları 100’ e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
  3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 1
  Kesirler:
  1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Simetri:
  2. Simetriyi modelleri ile açıklar.
  1
  Örüntü ve Süslemeler :
  2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  3. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle ölçer.
  1
  6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturur. 1
  Paralarımız :
  1. Paralarımızı tanır.
  1
  Tartma:
  1. Kilogramın kullanıldığı yerleri belirtir.
  1
  Tablo:
  1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.
  1
  Toplam 15
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Geometrik Cisimler ve Şekilleri:
  1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.
  1
  Zamanı Ölçme:
  1. Tam ve yarım saatleri okur, saati tam ve yarım saate ayarlar.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  5. Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Simetri:
  2.Simetriyi modelleri ile açıklar.
  1
  Doğal Sayılar :
  1.Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  1
  4.100 içinde ikişer ve beşer, 40 içinde dörder, 30 içinde üçer ileriye ve geriye doğru sayar. 1
  6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir. 1
  9. İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1
  Paralarımız:
  1. Paralarımızı tanır.
  1
  Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
  1.Toplamları 100’ e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
  3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 1
  4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 1
  7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi:
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  1
  Toplam 15

  2.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Okuma :
  1.3. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
  1
  2.2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.5. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.10. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.14. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 1
  2.24 Okuduğunun ana fikrini belirler. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.7. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.8. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  3.3. Mektup yazar. 1
  Görsel Okuma ve Sunu :
  1.6. Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.
  1
  1.9. Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar. 1
  1.11. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.3. Gerektiğinde büyüklerinden yardım alarak kişisel bakımını yapar.
  1
  A.2.6. Okulundaki ve sınıfındaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürüne katkıda bulunur. 1
  A.2.13. Okulda, kendisinin ve arkadaşlarının güçlü yanlarını tanır. 1
  A.2.18. Okula geliş ve gidişlerinde insanların trafikteki davranışları gözlemleyerek kendisinin ve başkalarının trafikte doğru ve yanlış davranışları ayırt eder. 1
  A.2.22. Arkadaşları ile birlikte oynamak, çalışmak ve özel günleri kutlamak için plan yapar ve planını uygular. 1
  A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.2.3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarınıkavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.
  1
  B.2.8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
  B.2.15. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlemsonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder. 1
  B.2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar. 1
  B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemleyerek, etik davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik olmayan davranışların da güven duygusunu nasıl zedelediğini açıklar 1
  B.2.26 Atatürk’ün önderliğinde Türk milletinin sahip olduğu hak ve hürriyetleri araştırır. 1
  B.2.28. İnsanların niçin tasarruf yaptıklarını araştırır ve yeterli para biriktirinceye kadar isteklerini erteler. 1
  B.2.29. Evde belli bir iş yaparken kullanılan alet ve teknolojik ürünler hakkında sorular sorarak, bunların hayatımızı kolaylaştıran işlevleri olduğunu fark eder. 1
  B.2.31. Evdeki kaynakları bilinçli olarak tüketir. 1
  Toplam 15
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  5. Sayı örüntüleri oluşturur.
  1
  8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 1
  Doğal sayılarla bölme işlemi :
  2. En çok 20 nesneyi kalansız olarak 2, 3, 4 ve 5 gruba eşit olarak paylaştırarak her gruptaki nesne sayısını belirtir.
  1
  Kesirler:
  1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Paralarımız :
  1. Paralarımızı tanır.
  1
  Doğal sayılarda toplama İşlemi:
  1.Toplamları 100’ e kadar olan doğal sayıların eldesiz toplama işlemini yapar.
  1
  4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 1
  6. Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır 1
  7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal sayılarla çıkarma işlemi :
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  1
  3. 100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. 1
  4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 1
  6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Simetri:
  2. Simetriyi modelleri ile açıklar.
  1
  Toplam 15
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal Sayılar:
  2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı yazar ve okur.
  1
  8.Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır. 1
  9.İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler. 1
  Doğal Sayılarda Toplama İşlemi:
  2. Eldeli toplama işlemini yapar; toplama işleminde eldenin ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
  1
  3.İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler. 1
  4. Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur. 1
  6. Toplamı 100'e kadar olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır 1
  7.Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi:
  2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar.
  1
  4. 100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler. 1
  6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Sıvıları Ölçme:
  1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer
  1
  Kesirler:
  1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Geometrik cisimler ve şekiller:
  3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.
  1
  Toplam 15

  2.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (2. Sınıf)
  Okuma :
  2.2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  1
  2.3. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 2
  2.6. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.8. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2
  2.11. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 1
  2.24 Okuduğunun ana fikrini belirler. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.7. Yazılarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.8. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  Görsel Okuma ve Sunu :
  1.11. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar.
  1
  Toplam 15
  Hayat Bilgisi
  (2. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.2.2. Ders araç ve gereçlerini günlük ders programına göre hazırlar ve bunları uygun bir biçimde kullanır.
  1
  A.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar. 1
  A.2.10. Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendigrubuna destek sağlar. 1
  A.2.15. Duygularının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder. 1
  A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır. 1
  A.2.29. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yapar ve bulgularını sunar. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.2.4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.
  1
  B.2.7. Organların işlevleri ile sağlıklı yaşam arasında ilişki kurar. 1
  B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bukişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar. 1
  B.2.24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle karşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler. 1
  B.2.32. Yetişkinleri gözlemleyerek para harcamayı gerektiren bir amaç belirler ve bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini tartışır 1
  Dün, Bugün, Yarın :
  C.2.2. Önceki yıllarda ve şimdi tek başına yapabildiği ve yapamadığı davranışlarıkarşılaştırarak zaman içinde nasıl bir değişim geçirdiğini fark eder.
  1
  C.2.3. Bebeklik ve çocukluk döneminde tükettiği yiyecek-içecekleri, oyun veoyuncakları karşılaştırarak, bu tür değişikliklerin doğal bir olgu olduğunu kavrar. 1
  C.2.5. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi fark eder. 1
  C.2.8. Geçmişte kabul gören mesleklerle günümüzde kabul gören meslekler arasındaki farklılıkları karşılaştırır. 1
  Toplam 15
  Matematik
  (2. Sınıf)
  Doğal Sayılar :
  1. Deste ve düzineyi örneklerle açıklar.
  1
  2. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu, onluk ve birlik gruplara ayırarak bunlara karşılık gelen sayıyı sayıyı yazar ve okur. 1
  7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Paralarımız:
  1. Paralarımızı tanır.
  1
  Kesirler:
  1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Uzunlukları Ölçme :
  4. Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  7. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. 100’den küçük ve onluk bozmayı gerektirmeyen iki doğal sayının farkını bulur.
  1
  2. Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının farkını bulur; onluk bozmanın ne anlama geldiğini modellerle açıklar. 1
  Geometrik Cisimler ve Şekiller:
  3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizması modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir.
  1
  5. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. 1
  Sıvıları Ölçme:
  1. Standart olmayan sıvı ölçü birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer.
  1
  Tablo:
  1. Veriyi tablo şeklinde düzenler.
  1
  Simetri:
  1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler; uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  2. Bir örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.
  1
  Toplam 15  3.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Dinleme :
  2.24. Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
  1
  Konuşma :
  1.5. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır.
  1
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur. 1
  Okuma :
  1.4.Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
  1
  2.2.. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder 1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2. 24. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular 1
  2.29. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 1
  Yazma :
  1.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
  1.7. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  1.9. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır 1
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  1
  1.6. Resim ve fotoğrafları yorumlar. 1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
  1
  A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. 1
  A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. 1
  A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. 1
  A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 1
  A.3.6. Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder. 2
  A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. 1
  A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. 1
  A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. 2
  A.3.11. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. 1
  A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1
  A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 2
  A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. 1
  A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. 1
  A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1
  A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir 1
  A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar 1
  Toplam 20
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğal sayılar :
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2
  4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
  5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 2
  6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 2
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2
  8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
  9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 2
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  2
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Düzlem:
  1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
  2
  2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir. 2
  3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 2
  Nokta:
  1.Noktaya modelleriyle örnekler
  2
  Tablo:
  1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
  2
  Şekil Grafiği:
  2. Şekil grafiğini oluşturur.
  2
  3. Şekil grafiğini yorumlar. 2
  Doğal Sayılar :
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
  Toplam 20

  3.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Okuma :
  2. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder
  1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2. 11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar 1
  2.12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.16. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  2.30. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  Yazma :
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.7. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 2
  2.5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 2
  2.17. Sorular yazar. 1
  3.6.Yazılarında betimlemeler yapar 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  1.3. Harita ve kroki okur.
  1
  1.12. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
  1
  A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. 1
  A.3.3. Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir. 1
  A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder. 1
  A.3.8. Arkadaşlarının yanlı davranışlarını fark eder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. 1
  A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. 1
  A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. 1
  A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1
  A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. 1
  A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. 1
  A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1
  A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. 1
  A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar. 1
  A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. 1
  A.3.20. Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir. 1
  A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. 1
  A.3.22. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder. 1
  A.3.23. Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. 1
  A.3.24. Nasıl daha iyi öğrendiğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır. 1
  A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
  Toplam 20
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2
  5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2
  8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
  9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  2
  2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır 2
  3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 2
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Düzlem:
  2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.
  2
  Şekil Grafiği:
  3. Şekil grafiğini yorumlar.
  1
  Doğal Sayılar :
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 2
  4. 1000’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
  5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 2
  8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 2
  9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  2
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Toplam 20

  3.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Okuma :
  2. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder
  1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 1
  2. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2. 21. Okuduklarından çıkarımlar yapar 1
  2. 29. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  4. 5. Ekleri kullanarak kelimeler türetir 1
  Yazma :
  1.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. (soru işareti, nokta) 2
  1.7. Yazılarında imlâ kurallarını uygular (büyük harfler). 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır (çoğul adlar, iyelik ekleri). 1
  2.11. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.17. Sorular yazar. 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  1
  1. 9. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.
  1
  A.3.5. Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder 1
  A.3.9. Öğretmeni, okul çalışanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. 1
  A.3.13. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 1
  A.3.15. Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir. 1
  A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1
  A.3.18. Kendi sağlığı kadar, arkadaşlarının sağlığını da korumaktan sorumlu olduğunu kavrar 1
  A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. 1
  A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. 1
  A.3.22. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder. 1
  A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
  A.3.27. Okula geliş ve gidişlerinde başkalarının kabul edilemez önerileriylekarşılaştığında etkili reddetme davranışı sergiler. 1
  A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular. 1
  A.3.31. Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır 1
  A.3.32. Bir grup üyesi olarak dürüstlüğü, yeterliliği ile grup arkadaşlarının ve liderinin güvenini kazanır. 1
  A.3.33. Okulu ve çevresini temiz tutmak için bir proje tasarlar. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.3.1. Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiyacın karşılanmasının önemini belirtir.
  1
  B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder. 1
  B.3.6. Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır. 1
  B.3.7.Aile büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır. 1
  Toplam 20
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
  4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
  9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  2
  2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır 1
  3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  2
  2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1
  3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Tartma:
  2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  2. Bir kaptaki sıvının miktarını litre ve yarım litre birimleriyle tahmin eder ve ölçme yaparak tahminini kontrol eder.
  1
  3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Düzlem:
  3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.
  1
  Doğru:
  2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.
  1
  3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar 1
  4. Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar. 2
  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.
  2
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Tablo:
  1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
  1
  Doğal Sayılar:
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  4. 1000'den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırır ve aralarındaki ilişkiyi sembol kullanarak belirtir. 2
  9. 20’ye kadar olan Romen rakamlarını okur ve yazar. 2
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  2
  2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır 1
  3. Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar. 1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Paralarımız:
  1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Toplam 20

  3.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  2
  2.6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 2
  2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.12. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2. 16. Okuduklarının konusunu belirler 1
  2.20. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. 1
  2.27. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 1
  2.34. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  Yazma :
  1. 5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar
  1
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. (soru işareti, nokta) 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.5. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  2.7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 1
  Görsel Okuma:
  1.6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
  1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar.
  1
  A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1
  A.3.14. Okulda kurallara uyulmadığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. 1
  A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. 1
  A.3.19. Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. 1
  A.3.22. Atatürk'ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder. 1
  A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
  A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.
  1
  B.3.4. Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir. 1
  B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. 1
  B.3.12. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. 1
  B.3.15. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. 1
  B.3.18. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır. 1
  B.3.19. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır. 1
  B.3.21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. 1
  B.3.22. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. 1
  B.3.24. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır. 1
  B.3.25. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinliklerde bulunur. 1
  B.3.26.Çocuklara yönelik reklâmların işlevlerini; reklâmlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular. 1
  Toplam 20
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğal sayılar
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
  8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1
  3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Tartma:
  2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpım tablosunu oluşturur.
  1
  2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1
  3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 1
  4. En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 2
  5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğru:
  3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar.
  1
  Açı:
  3. Dik açıya çevresindeki modellerden örnekler verir ve çizer.
  1
  4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır. 1
  Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
  2. Cetvel ve gönye kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer.
  1
  3. Üçgenin, karenin, dikdörtgenin çizgi modelleri üzerinde açıları gösterir. 1
  4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır. 2
  Örüntü ve süslemeler:
  1. Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Doğal Sayılar:
  2. Üç basamaklı doğal sayıların basamak adlarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
  8. Tek ve çift doğal sayıları belirtir. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1.Toplamları en çok üç basamaklı olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Paralarımız:
  1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Şekil Grafiği:
  2. Şekil grafiğini oluşturur.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar. 1
  3. 10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır. 1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 20

  3.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır
  1
  2.6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 1
  2. 8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.9 Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.13 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.14 Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
  2.21 Okuduklarından çıkarımlar yapar. 1
  2.27. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 1
  2. 29. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 1
  2.33 Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 1
  Yazma :
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. (soru işareti, nokta)
  1
  1.7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 1
  2.11 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  3.4 Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar. 1
  3.6 Yazılarında betimlemeler yapar. 1
  4. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder 1
  Görsel Okuma / Görsel Sunu :
  1.3. Harita ve kroki okur.
  1
  1.4. Trafik işaretlerinin anlamını bilir. 1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.2. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder.
  1
  A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer. 1
  A.3.11. Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder. 1
  A.3.16. Kişisel bakımını yaparken kaynakları tutumlu kullanır. 1
  A.3.21. Millî bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili kutlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. 1
  A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
  A.3.30. Kulüp çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler üretir ve bunları cesaretle uygular. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.
  1
  B.3.8. Aile ve akraba büyüklerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır. 1
  B.3.11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. 1
  B.3.14. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. 1
  B.3.17. Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır. 1
  B.3.19.Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular. 1
  B.3.21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. 1
  B.3.24. Evdeki eşyaları, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırır. 1
  B.3.25. Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan çeşitli etkinliklerde bulunur. 1
  B.3.29. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar. 1
  B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur. 1
  B.3.36. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır. 1
  B.3.42. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar. 1
  Toplam 20
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğal Sayılar
  3.En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  3. Çarpımları 1000'den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
  2
  5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Tartma:
  2. Kilogram ve gramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  3. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
  1
  Paralarımız:
  1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  2
  Şekil Grafiği:
  3. Şekil grafiğini yorumlar.
  1
  Tablo:
  1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur
  1
  Doğru:
  2. Doğrunun, ışının ve doğru parçasının çizgi modellerini oluşturur.
  1
  3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar. 1
  Düzlem:
  1. Düzlemi ve düzlemsel şekilleri modelleri ile tasvir eder.
  1
  Nokta:
  2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
  1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Açı:
  4.Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
  1
  Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
  4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.
  1
  Nokta:
  2. Noktayı sembolle gösterir ve isimlendirir.
  1
  Paralarımız:
  1.Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  2
  Doğal Sayılar:
  1. Üç basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  3.En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  2. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1.Çarpım tablosunu oluşturur.
  1
  2. Eldeli çarpma işlemini yapar; eldenin ne anlama geldiğini açıklar. 1
  3. Çarpımları 1000'den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar. 2
  4.En çok iki basamaklı doğal sayıları 10 ile; bir basamaklı doğal sayıları 100 ile kısa yoldan çarpar. 1
  5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.
  1
  Şekil Grafiği:
  3. Şekil grafiğini yorumlar.
  1
  Toplam 20

  3.Sınıf Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (3. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  1
  2. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur 1
  2.6. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeleri belirler ve sorgular. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.11 Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.14 Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
  2.15. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.33 Okuduklarındaki dil, ifade ve bilgi yanlışlarını belirler. 1
  2. 34. Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  4. 3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder 1
  Yazma :
  1.6. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. (soru işareti, nokta)
  2
  1.7 Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.7. Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri kullanır. 1
  2.11 Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  Görsel Okuma / Görsel Sunu :
  1.2 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
  1
  Toplam 20
  Hayat Bilgisi
  (3. Sınıf)
  Okul Heyecanım :
  A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir.
  1
  A.3.7. Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. 1
  A.3.12. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için alternatifler üretir. 1
  A.3.17. Dengeli ve düzenli beslenmek için doğal ve sağlıklı ürünleri tüketir. 1
  A.3.26. Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. 1
  Benim Eşsiz Yuvam :
  B.3.2. Canlıları sınıflandırarak, evinde bitki yetiştirmeye veya hayvan beslemeye istekli olur ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumluluk alır.
  1
  B.3.5. Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere göre tarif eder. 1
  B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. 1
  B.3.13. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder 1
  B.3.27. İnsanların nelerden ve nasıl tasarruf edebildiklerini araştırır. 1
  B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. 1
  Dün, Bugün, Yarın :
  C.3.1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar.
  1
  C.3.3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar. 1
  C.3.4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. 1
  C.3.8. Atatürk'ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar. 1
  C.3.9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir. 1
  C.3.11. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. 1
  C.3.12. Doğadaki su döngüsünün nasıl gerçekleştiği hakkında sorular sorarak çıkarımlarda bulunur. 1
  C.3.13. Isıtılan maddelerin uğradığı değişimlerigözlemler. 1
  C.3.15. Ay'ın görünüşündeki farklılıkları gözlemler. 1
  Toplam 20
  Matematik
  (3. Sınıf)
  Doğru:
  3. Yatay, dikey ve eğik doğru modellerine örnekler vererek çizimlerini yapar
  1
  Açı :
  4. Açıları dar açı, dik açı, geniş açı ve doğru açı olarak sınıflandırır.
  1
  Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember:
  4. Üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi köşe ve açı sayısına göre sınıflandırır.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılar :
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.
  1
  5. 1000’den küçük en çok beş doğal sayıyı, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralar. 1
  6. 100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayar. 1
  7. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  3. Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.
  1
  5. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Uzunlukları Ölçme :
  2. Metre ve santimetre arasında ondalık kesir yazımını gerektirmeyen dönüşümler yapar.
  1
  Paralarımız:
  1. Paralarımızla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Düzlem:
  2. Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.
  1
  3. Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir. 1
  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.
  1
  Doğal sayılarla bölme işlemi:
  1. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  2. Biri bölme olacak şekilde iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1

  1. Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.
  1
  Toplam 20  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Okuma :
  2.2. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
  2
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2. 15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur 1
  2.17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.23. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  2.34. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler 1
  2.7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  2.30. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.3. Harita ve kroki okur.
  1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Doğal sayılar :
  1.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 2
  4. Doğal sayıları en yakın onluk veya yüzlüğe yuvarlar. 2
  5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 2
  6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar. 2
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  2
  2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar. 1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 17
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir
  1
  2. Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını isimlendirir. 2
  3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler. 2
  5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 2
  6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 2
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.
  1
  2. Açıyı isimlendirir ve sembolle gösterir. 2
  4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 2
  5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 2
  6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
  1
  1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 1
  1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder. 1
  1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir. 1
  1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir. 1
  1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar. 1
  1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar. 1
  1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
  2.1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir. 1
  2.2. Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir. 1
  2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 1
  2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır. 1
  3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 1
  3.2. Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder. 1
  3.3. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir. 1
  3.4. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar. 1
  4.2.Egzersiz sonucu nabız ile ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumla 1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
  1. Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.
  3
  2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. 3
  3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 3
  4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 3
  5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 3
  6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  NEW FRIENDS : HI : Reading:
  1. Reading single phrases for general comprehension
  2
  2. Using clues to make predictions 1
  Hi! – Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences related to introducing and greeting
  1
  Hi! – Speaking:
  2. Asking and answering simple questions
  1
  Hello! – Speaking:
  1. Using basic greeting expressions
  1
  3. Responding to simple statements related to introducing and greeting 1
  MY CLASSROOM: Classroom Language – Reading:
  2. Reading simple phrases for general comprehension with visual support.
  1
  Classroom Language – Writing:
  1. Writing simple phrases and sentences about their classroom
  1
  Classroom Objects – Reading:
  1. Recognizing familiar names, words and simple phrases
  1
  2. Reading simple phrases for general comprehension with visual support. 1
  Toplam 10

  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Okuma :
  2.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
  2
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.28. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 1
  Yazma :
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  2
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 2
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.15. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 1
  2.29. Formları yönergelerine uygun doldurur. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  1
  1.13. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Matematik(4. Sınıf) Doğal sayılar:
  1.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
  3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
  5. Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar. 1
  6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
  Zamanı Ölçme:
  2. Saat-dakika, dakika- saniye arasında dönüşümler yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  1
  2. Toplamı en çok dört basamaklı olan iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  3. Üç basamaklı doğal sayılardan, 100'ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
  1
  2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
  4. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1
  Toplam 17
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  1. Üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirir
  1
  4. Köşegen belirler. 1
  5. Üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırır. 1
  6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır. 1
  7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  1. Açının kenarlarını ve köşesini belirtir.
  1
  4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler. 1
  5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer. 1
  6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder. 1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
  1
  Sütun Grafiği:
  1. Sütun grafiğini oluşturur.
  1
  2. Sütun grafiğini yorumlar. 1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılar
  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  2. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını; basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 1
  3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
  1
  1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir. 1
  1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir. 1
  1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar. 1
  1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
  2.1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir. 1
  2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 1
  2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır. 1
  3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 1
  3.5. Kalbinin sesini dinlemek amacı ile basit bir stetoskop yapar 1
  4.1. Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder. 1
  4.5. Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme sıklığına etki eden etkenleri belirtir. 1
  Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
  1.2 Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır.
  1
  1.3. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır. 1
  1.4. Anlaşmazlık hâlinde bilimin önemini kavrar; Atatürk'ün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl yaklaştığını açıklar 1
  1.6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder. 1
  1.7. Maddeleri suda yüzme - suda batma, ıslanma - kuru kalma, su çekme - çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır. 1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
  2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
  1
  4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. 2
  6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 2
  Kültür ve Miras - Ünite : Geçmişimi Öğreniyorum
  1. Sözlü tarih yöntemi kullanarak ve nesnelere dayanarak aile tarihi oluşturur.
  2
  2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder. 2
  3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir. 2
  4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 2
  5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 2
  6. Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder. 2
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  MY CLASSROOM:Classroom Language – Reading:2
  Reading simple phrases for general comprehension with visual support.
  1
  Classroom Objects – Reading:
  1. Recognizing familiar names, words and simple phrases
  1
  MY FAMILY: Immediate Family – Writing:
  1. Writing simple isolated sentences about themselves and their families
  1
  mmediate Family – Speaking:
  1. Asking and answering questions about themselves and their families.
  1
  2. Handling numbers 1
  Extended Family – Writing:
  2. Writing numbers one to ten
  1
  MY CLOTHES: Daily Clothes – Reading:
  1. Understanding very short, simple texts at a time
  1
  3. Categorizing related terms using visuals support 1
  Daily Clothes – Writing:
  2. Writing simple sentences about their clothes
  1
  Accessories – Writing:
  2. Writing simple sentences about their clothes
  1
  Toplam 10

  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Okuma :
  2.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
  1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.10. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.13. Genel ve özel durumları bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.18. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.21. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.23. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  2.28. Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır (durum ekleri) 1
  2.30. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  1
  1.13. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Doğal Sayılar:
  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
  6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  1
  3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
  1
  2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  5. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler
  1
  2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
  3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan böler. 1
  Toplam 17
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  4. Köşegen belirler.
  1
  7. Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler. 1
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
  1
  Simetri:
  1. Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.
  1
  Sütun Grafiği:
  2. Sütun grafiğini yorumlar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılar:
  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler. 1
  6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
  1
  2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir. 1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. Bölme işleminde bölümün basamak sayısını işlem yapmadan belirler
  1
  2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler. 1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. İskeletin temel kısımlarını model veya şema üzerinde gösterir.
  1
  1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir. 1
  2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir. 1
  3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı ve organları belirtir. 1
  4.3. Gözlemleri sonucunda egzersizin soluk alıp verme sıklığına etkisini fark eder. 1
  Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
  1.2. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır.
  1
  1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır 1
  2.1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder. 1
  2.7.Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır. 1
  3.1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder. 1
  3.4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir. 1
  3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer. 1
  4.2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir. 1
  5.1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder. 1
  5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar 1
  5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir. 1
  6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler. 1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
  2. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
  1
  3.Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder. 1
  6. Sahip olduğu kimlik belgelerindeki bilgileri analiz ederek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
  Kültür ve Miras - Ünite : Geçmişimi Öğreniyorum
  2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
  1
  4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
  6. Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite : Yaşadığımız Yer
  1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
  2
  2. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır. 1
  3. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur. 2
  4. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer. 2
  5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 1
  6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
  7. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1
  8. Doğal afetler karşısın-da hazırlıklı olur 1
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  MY CLASSROOM: Classroom Language - Reading:
  1. Recognizing familiar names, words and simple phrases
  1
  MY FAMILY: Immediate Family - Reading:
  2. Picking up familiar names,words and basic phrases
  1
  MY CLOTHES: Accessories - Writing:
  2. Writing simple sentences about their clothes
  1
  BODY PARTS: My Body - Reading:
  2. Categorizing related terms.
  1
  An Alien's Body - Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences
  1
  HOME SWEET HOME: Rooms - Reading:
  1. Reading single phrases to match visuals and names
  1
  3. Categorizing related terms 1
  Rooms - Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences about where objects are
  1
  Rooms - Speaking:
  2. Asking and answering questions related to parts of a house and objects
  1
  Pieces of Furniture - Reading:1. Reading single phrases to match visuals and names 1
  Toplam 10

  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Konuşma :
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
  1
  Okuma :
  2.14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
  1
  2.15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.24. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. 1
  2.26. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 1
  4.6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.5 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 2
  1.8 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 2
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 2
  2.15. Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 1
  2.18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  1
  1.8 Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV ) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular. 1
  2.4 Bilgileri tablo ve grafikle sunar. 1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  4. Doğal sayıları en yakın onluk veya yüzlüğe yuvarlar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100'ün katlarıyla zihinden toplar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
  1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
  Zamanı Ölçme:
  4. Zamanı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'e kısa yoldan böler.
  1
  5. İki adımlı işlemleri yapar. 1
  6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Tartma:
  2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
  1
  4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Sütun grafiği:
  2. Sütun grafiğini yorumlar.
  1
  Olasılık:
  1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
  1
  Kesirler:
  1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.
  1
  Toplam 17
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  3. Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.
  1
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  6. Açıların ölçülerini tahmin eder ve tahminini açıyı ölçerek kontrol eder.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılar:
  1. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  4. Doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlar. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  3. Toplamları en çok dört basamaklı olacak şekilde; en çok dört basamaklı doğal sayıları, 100’ün katlarıyla zihinden toplar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.
  1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  2. Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde; sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.
  1
  3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla kısa yoldan çarpar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  3. Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  2. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapar.
  1
  4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Tartma:
  2. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkileri belirtir.
  1
  Olasılık:
  1. Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.
  1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir.
  1
  4.4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar. 1
  Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
  1.6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder.
  1
  2.2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır. 1
  3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir. 1
  4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder . 1
  5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar . 1
  5.6. Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar. 1
  6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler. 1
  6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar. 1
  6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar. 1
  7.3.Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir. 1
  Fiziksel Olaylar/Kuvvet ve Hareket :
  1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder.
  1
  1.3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır. 1
  2.1. Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir deney önerir. 1
  3.1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar. 1
  3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
  5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar.
  1
  Kültür ve Miras - Ünite :
  Geçmişimi Öğreniyorum 2. Ailesinde ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri fark eder.
  1
  5. Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak, Milli Mücadele sürecinde yakın çevresini ve Türkiye’yi betimler. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite :
  Yaşadığımız Yer 4. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.
  1
  7. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1
  8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. 1
  Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite :
  Üretimden Tüketime 1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
  2
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
  3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir. 2
  4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 1
  5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1
  6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite :
  İyi ki Var1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
  1
  2. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır. 1
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  MY FAMILY: Extended Family – Speaking:
  2. Handling numbers
  1
  HOME SWEET HOME: Pieces of Furniture – Reading:
  1. Reading single phrases to match visuals and names
  1
  PETS: Ordinary Pets – Speaking:
  1. Asking simple questions about animals
  1
  3. Handling numbers (10-20). 1
  Exotic Pets – Reading:
  2. Reading short descriptions by the help of visual supports.
  1
  Exotic Pets – Writing:
  2. Writing simple isolated sentences.
  1
  MY WEEKLY SCHEDULE: My Lessons – Reading:
  2. Picking up familiar names and basic phrases
  1
  3. Categorizing related terms. 1
  My Lessons – Writing:
  1. Writing specific words and phrases (days of the week, their lessons)
  1
  My Lessons – Speaking:
  2. Asking and answering questions about days of the week
  1
  Toplam 10

  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  2
  2.20 Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler. 1
  2.31. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 1
  2. 35. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1
  Yazma :
  1.5 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 2
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 2
  2.27. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 1
  2.28. Sorular yazar. 1
  2.30 Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 2
  2.32. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 1
  Görsel Okuma ve Görsel Sunu :
  1.2 Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar.
  1
  1.13. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar. 1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Doğal Sayılar
  6.En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  6.Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Tartma:
  3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sütun Grafiği:
  2. Sütun grafiğini yorumlar.
  1
  Kesirler:
  1.Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.
  1
  2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir. 1
  4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
  1
  Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
  1
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 17
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
  1
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  5. Ölçüsü verilen bir açıyı çizer.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Doğal Sayılar:
  6. En çok 6 basamaklı doğal sayıları sıralar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde, iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  2. Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Tartma:
  3. Ton, kilogram, gram ve miligramla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Kesirler:
  2. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.
  1
  4. Eşit paydalı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Alan:
  3. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını birim kareleri kullanarak hesaplar
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
  1
  esirlerle Çıkarma İşlemi:
  K1. Paydaları eşit kesirlerle çıkarma işlemi yapar.
  1
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.
  1
  Madde ve Değişim/Maddeyi Tanıyalım :
  1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır.
  1
  3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer. 1
  5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar. 1
  Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
  1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder.
  1
  2.3. Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır.
  3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1
  Fiziksel Olaylar / Işık ve ses :
  2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.
  1
  2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır. 1
  3.1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir. 1
  4.1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder. 1
  5.4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder. 1
  6.3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır. 1
  7.3. Titreşen her cismin ses üretebileceğini ifade eder. 1
  8.4.Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
  9.1. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağını fark eder. 1
  Dünya ve Evren / Gezegenimiz Dünya:
  1.2.Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini gösteren örnekler verir
  1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum / Kendimi Tanıyorum :
  3. Farklı durumlara ait duygu ve düşüncelerini ifade eder.
  1
  Kültür ve Miras - Ünite :
  Geçmişimi Öğreniyorum 6. Milli Mücadele’nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk’ün rolünü fark eder.
  1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :
  Yaşadığımız Yer 1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
  1
  8. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur. 1
  Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite :
  Üretimden Tüketime1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
  1
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  3. Mevcut kaynaklarla ihtiyaçlarını ilişkilendirir. 1
  4. Satın alacağı ürünleri belirlenen standartlara göre değerlendirir. 1
  5. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1
  6. Kullandığı bazı ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını oluşturur. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite
  İyi ki Var1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
  1
  2. İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır. 1
  3. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. 1
  4. Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bugünü karşılaştırır. 1
  5. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar. 1
  6. Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır. 1
  Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite :
  Hep Birlikte1. İnsanların belli bir amaç çerçevesinde oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder.
  1
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  MY CLASSROOM: Classroom Language – Reading:
  2. Reading simple phrases for general comprehension with visual support.
  1
  MY FAMILY: Extended Family – Speaking:
  1. Asking and answering questions about themselves and their famili
  1
  MY WEEKLY SCHEDULE: My Lessons – Speaking:
  2. Asking and answering questions about days of the week
  1
  TIMETABLES: My Lessons – Writing:
  1. Writing simple phrases and sentences about time
  1
  TV Programs – Writing:
  1. Writing simple phrases and sentences about time
  1
  BIRTHDAYS: My Birthday – Reading:
  1. Reading simple phrases to fill in the missing information
  1
  4. Reading for understanding simple messages on invitation cards 1
  My Birthday – Writing:
  2. Writing simple isolated phrases and sentences.
  1
  My Friend’s Birthday – Reading:
  3. Recognizing simple phrases
  1
  My Friend’s Birthday – Speaking:
  5. Indicate time by such phrases as on Saturday, at 3 o’clock, etc.
  1
  Toplam 10

  4.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (4. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  2
  2.14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15. Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.28. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 1
  2.31. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 1
  2.35. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1
  4.6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.5 Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  1.8 Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır. 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.6. Yazılarında söz varlığından yararlanır. 1
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  2.18. Yazılarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.28. Sorular yazar. 1
  2.30 Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 1
  2.32. Yazılarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) ögelerini vurgular. 1
  Toplam 19
  Matematik
  (4. Sınıf)
  Üçgen Kare ve Dikdörtgen:
  6. Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.
  1
  Sütun Grafiği:
  2. Sütun grafiğini yorumlar.
  1
  Açı ve Açı Ölçüsü:
  4. Açıları standart açı ölçme araçlarıyla ölçerek; dar, dik, geniş ve doğru açı olarak belirler.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  4. Litre ve mililitre ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar
  1
  Kesirler:
  5. Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  1. Paydaları eşit kesirlerle toplama işlemi yapar.
  1
  Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Ondalık Kesirler:
  2. Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.
  1
  3. Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir. 1
  4. İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  3. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  5. Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin eder ve tahminini ölçme yaparak kontrol eder. 1
  6. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılar:
  6. En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  3. Yıl-ay-hafta-gün arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Toplam 17
  Fen ve Teknoloji
  (4. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir
  1
  4.4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar . 1
  Madde ve Değişim / Maddeyi Tanıyalım :
  2.6. Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar.
  1
  3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer. 1
  6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar . 1
  Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
  1.3. Varlıkları hareket özelliklerine (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır.
  1
  2.4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır. 1
  3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar. 1
  Fiziksel Olaylar / Işık ve Ses :
  2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır.
  1
  4.1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder. 1
  6.3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır . 1
  9.4. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar. 1
  Dünya ve Evren/Gezegenimiz Dünya :
  1.1.Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.
  1
  2.1. Karalar, sular ve bunları saran hava tabakasının Dünya’nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu fark eder. 1
  2.6. Mineral, kayaç ve maden arasında ilişki kurar. 1
  2.12.Dünya yüzeyinin derinliklerindeki katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özelliklerini ifade eder. 1
  Canlılar ve Hayat/Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım:
  1.1.Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir
  1
  Toplam 17
  Sosyal Bilgiler
  (4. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Kendimi Tanıyorum
  4. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar.
  1
  5. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. 1
  Kültür ve Miras - Ünite : Geçmişimi Öğreniyorum
  3. Tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyunlardan günümüzde de devam edenlere örnek verir.
  1
  4. Kültür ögelerinin geçmişten bugüne değişerek taşındığına ilişkin yakın çevresinden kanıtlar gösterir. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite : Yaşadığımız Yer
  1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur.
  1
  5. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır. 1
  6. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder. 1
  Üretim Dağıtım Tüketim - Ünite : Üretimden Tüketime
  1. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.
  1
  2. İhtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  7. İhtiyaçlarla meslekleri ilişkilendirir. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : İyi ki Var
  1. Çevresindeki teknolojik ürünleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırır.
  1
  3. Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar. 1
  5. Çevresindeki ihtiyaçlardan yola çıkarak kendine özgü ürünler tasarlar. 1
  Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite : Hep Birlikte
  2. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
  1
  5. Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir. 1
  Güç, Yönetim ve Toplum – Ünite :
  İnsanlar ve Yönetim 1. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır
  1
  2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolünü açıklar 1
  Toplam 17
  İngilizce
  (4. Sınıf)
  MY CLASSROOM: Classroom Language – Reading:
  3. Using clues to make predictions
  1
  MY FAMILY: Immediate Family – Writing:
  1. Writing simple isolated sentences about themselves and their families
  1
  MY CLOTHES: Daily Clothes – Writing:
  2. Writing simple sentences about their clothes
  1
  BODY PARTS: My Body – Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences
  1
  HOME SWEET HOME:
  Pieces of Furniture – Reading:3. Categorizing related terms
  1
  PETS: Ordinary Pets – Writing:
  2. Writing simple isolated sentences.
  1
  MY WEEKLY SCHEDULE: My Lessons – Writing:
  1. Writing specific words and phrases (days of the week, their lessons)
  1
  FOOD AND DRINKS: Healthy Food – Writing:
  1.Writing simple and short phrases about food and drinks
  1
  SEASONS: Weather Conditions – Reading:
  3. Categorizing related terms
  1
  TOYS: My Toys – Reading:
  2. Recognizing words and basic phrases
  1
  Toplam 10  5. Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Okuma :
  2. 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder
  1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
  2.17. Okuduğu metindeki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  2.18. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  2. 21. Okuduklarında yardımcı fikirleri ve destekleyici ayrıntıları belirler 1
  2.22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  2.33. Okuduklarında geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır. 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  Yazma :
  1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  1. 8. Yazılarında sözlük ve imlâ kılavuzundan yararlanır 1
  2.7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  3. 5. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazar 1
  Görsel Okuma:
  12. Görsellerden hareketle cümleler/metinler yazar
  1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal sayılar :
  1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  2
  2. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir. 2
  3. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur; bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 2
  Doğal sayılarla toplama işlemi:
  1.En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
  2
  2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 2
  3. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden toplar. 2
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 2
  Doğal sayılarla çıkarma işlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  2
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Tablo ve Şema :
  2. Şema yaparak verileri düzenler.
  2
  Çokgenler :
  3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.
  2
  4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır. 2
  Örüntü ve Süslemeler :
  1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  2
  Dörtgenler :
  1.Paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğu tasvir eder.
  2
  2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler. 2
  3.Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar açı ve köşegen özelliklerini belirler. 2
  Simetri:
  1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.
  2
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat/Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
  1
  1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder. 1
  1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar. 1
  1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir. 1
  1.6. Dengeli beslenmeye örnek bir öğün hazırlar. 1
  1.7. Besinlerin tazeliğinin, temizliğinin ve içerdiği katkı maddelerinin sağlığa etkilerini araştırır ve sunar . 1
  1.8. Paketlenmiş besinlerin üzerindeki son kullanma tarihinin önemini bilir . 1
  1.9. Besin çeşitlerinin bilimsel-teknolojik gelişmelere paralel olarak arttığını fark eder. 1
  Besinlerin Sindirimi :
  2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.
  1
  2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar. 1
  2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar. 1
  2.4. Diş çeşitlerini görevlerine göre model veya kendi ağzında göstererek sindirimdeki görevini fark eder. 1
  2.5. Diş sağlığı için beslenmeye, temizliğe ve düzenli diş kontrolüne özen gösterir. 1
  Boşaltımda görevli yapı ve organlar :
  3.1. Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar.
  1
  3.3. Boşaltımda böbreklerin dışında artık maddelerin atılmasını sağlayan yapı ve organları sıralar. 1
  4. İnsan ve Toplum Sağlığına Sigara ve Alkolün Olumsuz Etkileri 4.2. Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite: Haklarımı Öğreniyorum :
  1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.
  4
  2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir. 4
  3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 4
  4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 4
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  COUNTRIES : My Country : Reading :
  1. Reading and matching parts to make sense
  1
  My Country – Writing:
  1. Writing nationalities, country names
  1
  2. Writing simple sentences about themselves and other people 1
  My Country – Speaking:
  1. Asking and answering questions about themselves
  1
  3. Asking and answering simple questions, initiate and respond to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. 1
  Other Countries – Reading:
  1. Reading and matching parts to make sense
  1
  Other Countries – Writing:
  1. Reading and matching parts to make sense
  1
  Other Countries – Speaking:
  2. Producing simple, mainly isolated phrases about people and places
  1
  REGIONS: My Region – Reading:
  1. Understanding very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.
  1
  3. Getting an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support. 1
  My Region – Speaking:
  1. Producing simple mainly isolated phrases about people and places.
  1
  2. Describing where he/she lives. 1
  Geographical Features – Speaking:
  4. Asking and answering questions about themselves and other people and where they live.
  1
  Toplam 13

  5.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Konuşma :
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
  1
  Okuma :
  2.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
  1
  2.5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 2
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  2.30. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 2
  Yazma :
  1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 2
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.9. Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  2.33. Eksik bırakılan metni yazarak tamamlar. 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  1.6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
  1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  1.7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  3. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur; bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 1
  3. Kuralında bir işlem bulunan örüntü oluşturur; bir örüntüde verilmeyen sayı veya sayıları belirler. 1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  2. En çok dört basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  3. Dört basamaklı doğal sayılardan 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır. 1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Aritmetik Ortalama:
  1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar.
  1
  Tablo:
  1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar.
  1
  2. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  3. Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler. 1
  5. En çok dört basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpar. 1
  6. Bir doğal sayıyı, en fazla üç defa yan yana çarpma şeklinde yazar ve üslü biçimde gösterir. 1
  7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Çokgenler :
  4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.
  1
  Örüntü ve Süslemeler :
  1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Dörtgenler :
  2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.
  1
  3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar açı ve köşegen özelliklerini belirler. 1
  5. Üçgen, kare, dikdörtgen, paralelkenar ve yamuğun yüksekliklerini belirler. 1
  Simetri:
  2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer.
  1
  Çember:
  2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırılır
  1
  3. Çember ile daire arasındaki ilişkiyi açıklar. 1
  Kesirler:
  1. Bileşik kesri, tam sayılı kesre; tam sayılı kesri, bileşik kesre dönüştürür.
  1
  3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Ondalık Kesirler :
  1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  3. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Yüzdeler:
  1. Ondalık kesirleri, yüzde sembolünü kullanarak yazar.
  1
  2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar. 1
  3. Yüzde sembolü ile verilen iki sayıyı karşılaştırır 1
  4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat/Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
  1
  1.4. Vitamin çeşitlerinin en fazla hangi besinlerde bulunduğuna dair bilgi toplar ve sunar . 1
  Besinlerin Sindirimi :
  2.1. Besinlerin vücutta kan yolu ile taşındığını belirtir.
  1
  2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar. 1
  Boşaltımda görevli yapı ve organlar :
  3.2. Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir.
  1
  4.2 Sigara ve alkol kullanan kişilerin çevreye verdiği zararları fark eder 1
  Madde ve Değişim:Yağmur ve Karın Oluşumu ve Yer Yüzünde Suyun Uğradığı Değişimler :
  1.1. Yağmur, kar, buz, sis ve bulutun su olduğunu fark eder.
  1
  1.2. Suyun ısınınca buharlaştığını, buharın da soğuyunca yoğuştuğunu gösteren deney tasarlar . 1
  1.3. Buharlaşma ile suyun havaya döndüğü ve yağışlarla buharlaşmanın birbirini dengelediği çıkarımında bulunur. 1
  1.4. Su döngüsü ile yağış-buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar. 1
  1.5. Su döngüsünün gerçekleşmesi için enerji kaynağı gerektiği çıkarımında bulunur. 1
  1.6. Kökeni güneş olan enerji kaynaklarını açıklar. 1
  1.7. Güneş enerjisinin yeryüzüne ışınlarla ulaştığını bilir. 1
  1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır. 1
  Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Farkı :
  2.2. Aynı maddenin, az ısı verilince az, çok ısı verilince çok ısındığını deneyle gösterir.
  1
  2.5. Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine dayanarak açıklar. 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Haklarımı Öğreniyorum
  2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
  1
  3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 1
  4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 2
  Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
  1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
  2
  2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir. 2
  3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır. 2
  4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 2
  5. Kanıt kullanarak Atatürk inkılâplarının öncesi ile sonrasındaki günlük yaşamı karşılaştırır. 2
  6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. 2
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  COUNTRIES : My Country : Reading :
  1. Reading and matching parts to make sense
  1
  My Country – Speaking:
  1. Asking and answering questions about themselves
  1
  CITIES:Capital Cities – Speaking :
  2. Producing simple mainly isolated phrases about people and places.
  1
  4. Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to get somewhere. 1
  Famous Cities – Writing :
  1. Writing simple phrases and sentences about where people live
  1
  4. Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to get somewhere. 1
  SCHOOL LIFE:Classroom Rules – Reading:
  2. Picking up familiar names, words, and very basic phrases in common everyday situations.
  1
  3. Getting the idea of the content of simpler informational material 1
  4. Following short, simple written directions 1
  Classroom Rules – Writing:
  1. Asking for or passing on instructions in written form.
  1
  School Rules – Reading:
  4. Following short, simple written directions
  1
  SCHOOL STORES:Stationery – Reading :
  2. Recognizing and categorizing related terms with the help of visual supports
  1
  Stationery – Speaking:
  1. Asking and answering questions about prices of things
  1
  Toplam 13

  5.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Konuşma :
  3.1. Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
  1
  Okuma :
  2.2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
  1
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 1
  2.7. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar. 1
  2.8. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.11. Okuduklarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 1
  2.16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
  2.18. Okuduklarının konusunu belirler. 1
  2.19. Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  2.30. Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  Yazma :
  1.4. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
  1
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 2
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.7. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  1.6. Resim ve fotoğrafları yorumlar.
  1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal sayılar:
  2. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını, basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Aritmetik Ortalama:
  1. Aritmetik ortalamayı açıklar ve hesaplar.
  1
  Tablo ve Şema:
  1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  1. Çarpımları en çok yedi basamaklı olan iki doğal sayı ile çarpma işlemini yapar.
  1
  4. En çok dört basamaklı doğal sayılarla 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayıları kısa yoldan çarpar. 1
  7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  2. Bir bölme işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1
  3. Son üç basamağı sıfır olan en çok yedi basamaklı doğal sayıları 10’un, 100’ün ve 1000’in en çok dokuz katı olan doğal sayılara kısa yoldan böler. 1
  4. İçinde dört işlemden en çok ikisinin bulunduğu iki farklı işlemin sonuçları arasındaki ilişkiyi sembolle belirtir. 1
  5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Kesirler:
  1. Bileşik kesri, tam sayılı kesre; tam sayılı kesri, bileşik kesre dönüştürür.
  1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Çokgenler :
  3. Düzgün çokgenleri ayırt eder.
  1
  Örüntü ve Süslemeler :
  1. Düzgün çokgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Dörtgenler :
  3. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun kenar açı ve köşegen özelliklerini belirler.
  1
  Çember:
  2. Pergel ve cetvelle çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını adlandırılır
  1
  Kesirler:
  4. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
  1
  Ondalık Kesirler :
  1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 1
  Yüzdeler:
  2. Yüzde sembolü ile verilen bir ifadeyi ondalık kesir olarak yazar.
  1
  4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Metre-kilometre, metre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür.
  1
  2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar. 1
  Tablo ve Şema :
  1. İki özelliğe göre tablo oluşturur ve tabloyu yorumlar.
  1
  Çizgi Grafiği:
  2. Çizgi grafiğini yorumlar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.
  1
  2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar. 1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat/Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder.
  1
  1.5. Su ve minerallerin bütün besinlerde bulunduğunu ve düzenleyici görev yaptığını belirtir. 1
  Besinlerin Sindirimi :
  2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.
  1
  İnsan ve toplum sağlığına sigara ve alkolün olumsuz etkileri:
  4.1. Sigaranın ve alkol kullanımının vücuda verdiği zararlarla ilgili bilgi toplar ve sunar.
  1
  Madde ve Değişim/ Maddenin Değişimi ve Tanınması :
  1.4. Su döngüsü ile yağış-buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar.
  1
  1.9. Güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştüğü sonucunu çıkarır. 1
  Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Farkı:
  2.1. Sıcaklığı yüksek olan maddelerin temas ettiği soğuk maddeleri ısıttığını gösteren deney tasarlar.
  1
  2.3. Aynı miktar ısı verilince az maddenin çok, çok maddenin az ısındığını deneyle gösterir. 1
  2.6. Isınmak için kullanılan yakıtları listeler . 1
  2.9. 1 joule ve 1 kalorinin büyüklüğünü günlük hayattan örnekler vererek açıklar. 1
  Isının Madde Üzerindeki Etkileri:
  3.3. Isı alma-verme ile genleşme-büzülme arasında ilişki kurar.
  1
  Buharlaşma-Yoğuşma ve Kaynama:
  4.1. Sıvıların ısı alarak buharlaştığını ve buharın yoğuşurken ısı verdiğini deneyle gösterir.
  1
  4.2. Buharlaşmanın her sıcaklıkta olabileceğini gösteren deney tasarlar. 1
  Saf Maddelerin Kaynama Sıcaklıkları:
  5.1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar.
  1
  5.2. Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder. 1
  6. Saf maddelerin erime ve donma sıcaklıkları:6.3.Aynı maddenin, erime sıcaklığının donma sıcaklığına çok yakın olduğunu deney sonuçlarından çıkarır1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Haklarımı Öğreniyorum
  2. İçinde bulunduğu gruplar ile gruplara ait rolleri ilişkilendirir.
  1
  3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir. 1
  4. Çocuk olarak haklarını fark eder. 1
  Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
  2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
  1
  4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 1
  6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite: Bölgemizi Tanıyalım
  1. Türkiye'nin kabartma haritası üzerinde yaşadığı bölgenin yüzey şekillerini genel olarak tanır.
  2
  2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar. 2
  3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir. 2
  4. Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir. 1
  5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirir. 1
  6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı öğelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir. 1
  7. Yaşadığı bölgede doğal afetlerin zararlarını artıran insan faaliyetlerini fark eder1
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  REGIONS: My Region – Reading:
  1. Understanding very short, simple texts a single phrase at a time, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.
  1
  My Region – Speaking:
  4. Asking and answering questions about themselves and other people and where they live.
  1
  SCHOOL LIFE:School Rules – Writing:
  1. Asking for or passing on instructions in written form.
  1
  SCHOOL STORES: Stationery – Reading:
  2. Recognizing and categorizing related terms with the help of visual supports
  1
  Stationery – Speaking:
  1. Asking and answering questions about prices of things
  1
  4. Handling numbers, quantities and cost. 1
  Food Store – Reading:
  2. Recognizing and categorizing related terms with the help of visual supports
  1
  Food Store – Speaking:
  2. Asking and answering questions about other people.
  1
  3. Asking people for things and giving people things. 1
  PHYSICAL EDUCATION: Physical Exercises – Reading:
  3. Getting an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support.
  1
  Physical Exercises – Writing:
  1. Writing simple sentences about themselves
  1
  Physical Exercises – Speaking:
  1. Asking and answering questions about their abilities
  1
  Sports – Speaking:
  1. Asking and answering questions about their abilities
  1
  Toplam 13

  5.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  1
  2.14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.23. Metindeki anlamsal çelişkileri saptar. 1
  2.25. Metinde ortaya konan sorunları belirler ve onlara farklı çözümler bulur. 1
  2.34. Görsellerden yararlanarak içeriği tahmin eder. 1
  2.40 Verilen örneklerin konuya uygun olup olmadığını sorgular. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 2
  2.3. Yazısına uygun başlık belirler. 1
  2.9 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  2.21 Yazılarında tanımlamalar yapar. 1
  2.29. Bir etkinliğin, işin vb. aşamalarını anlatan yönergeler hazırlar. 1
  3.2. Davetiye, tebrik kartı yazar. 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  1.1. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
  2
  1.2. Grafik ve tablo ile verilenleri yorumlar. 1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal Sayılar:
  1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  4. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  3.Çarpımları en çok dört basamaklı olan bir çarpma işleminde verilmeyen çarpanı belirler.
  1
  7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  1. En çok dört basamaklı doğal sayıları, en çok üç basamaklı doğal sayılara böler.
  1
  5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar. 1
  Kesirler:
  2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.
  1
  3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  5. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını belirler. 1
  Kesirlerle Çarpma İşlemi:
  1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
  1
  Oran ve Orantı:
  2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesri toplar.
  1
  2. Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar. 1
  Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  1. Paydaları eşit veya paydası diğerinin katı olan iki kesirle çıkarma işlemi yapar.
  1
  2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Çokgenler :
  2. Çokgenleri sınıflandırır.
  1
  Dörtgenler :
  2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.
  1
  Kesirler:
  2. Bir doğal sayı ile bir kesri karşılaştırır.
  1
  3. Eşit paydalı veya paydası diğerinin katı olan en çok beş kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  Ondalık Kesirler:
  2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur.
  1
  Yüzdeler:
  4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  2. Bir doğal sayı ile bir kesri toplar.
  1
  Kesirlerle Çıkarma İşlemi:
  3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Kesirlerle Çarpma İşlemi:
  1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  1. Litre ve mililitre birimlerini birbirine dönüştürür.
  1
  2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar. 1
  Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:
  1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
  1
  Oran ve Orantı:
  2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar
  1
  Olasılık:
  1. Olayların olma olasılığı ile ilgili tahminler yapar.
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat/Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.2. Besin içeriklerinin vücuttaki öncelikli görevlerini belirtir.
  1
  Besinlerin Sindirimi :
  2.3. Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzerinde ve modelde sırası ile göstererek görevlerini kısaca açıklar.
  1
  Madde ve Değişim/ Maddenin Değişimi ve Tanınması :
  1.4. Su döngüsü ile yağış-buharlaşma dengesi arasında ilişki kurar.
  1
  2.5. Isı ve sıcaklığın farkını gözlemlerine dayanarak açıklar . 1
  3.1. Isı-sıcaklık ilişkisi deneyimlerinden, ısının maddeler üzerindeki en belirgin etkisinin ısınma-soğuma olduğu çıkarımını yapar. 1
  4.6. Kaynama ve buharlaşma arasındaki farkı açıklar. 1
  5.1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıklarının sabit olduğunu gösteren deney tasarlar. 1
  6.1. Katıların ısı alarak eridiğini, sıvıların ısı vererek donduğunu fark eder. 1
  7.1. Deneyimlerini kullanarak, suda batan ve suda yüzen maddelere örnekler verir. 1
  7.6. Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir. 1
  Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
  1.1. Cisimler arasında fiziksel temas sonucu ortaya çıkan kuvvetleri “temas kuvvetleri” olarak belirler.
  1
  1.3. Kuvvetleri, "temas kuvvetleri" ve "temas gerektirmeyen kuvvetler" olarak sınıflandırır. 1
  1.4. Fiziksel temas olmaksızın cisimleri hareket ettirebilecek bir düzenek kurar ve çalıştırır. 1
  2.2. Mıknatısların farklı iki kutbu olduğunu fark eder. 1
  3.2. Bir cismin kaygan bir yüzeyde daha kolay, pürüzlü bir yüzeyde ise daha zor hareket ettirilebileceğini gözlemler. 1
  Fiziksel Olaylar / Yaşamımızdaki Elektirik :
  1.6. Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
  1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite: Haklarımı Öğreniyorum :
  1. Bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içinde yerini belirler.
  1
  Kültür ve Miras - Ünite :
  Adım Adım Türkiye2. Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.
  1
  4.Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :
  Bölgemizi Tanıyalım 2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  1
  6. Kültürümüzün sözlü ve yazılı ögelerinden yola çıkarak, doğal afetlerin toplum hayatı üzerine etkilerini örneklendirir. 1
  7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder. 1
  Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite: Ürettiklerimiz
  1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
  1
  2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 1
  3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler. 1
  4. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki yerini değerlendirir. 1
  5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 1
  6. Üretime katkıda bulunma konusunda görüş oluşturur. 1
  7. İş birliği yaparak üretime dayalı, yeni fikirler geliştirir. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : Gerçekleşen Düşler
  1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
  1
  2.Buluşların ve teknolojik ürünlerin toplum hayatımıza etkilerini tartışır. 1
  3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır 1
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  CITIES: Capital Cities – Speaking:
  4. Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to get somewhere.
  1
  SCHOOL STORES: Stationery – Reading:
  2. Recognizing and categorizing related terms with the help of visual supports
  1
  PHYSICAL EDUCATION:Sports – Speaking:
  1. Asking and answering questions about their abilities
  1
  LIKES AND DISLIKES: Favourite Dishes – Reading:
  4. Following short, simple written directions
  1
  Favourite Dishes – Writing:
  1. Writing simple sentences about their likes and dislikes
  1
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”, “or” 1
  Favourite Desserts – Reading:
  2. Picking up familiar names, words, and very basic phrases in common everyday situations.
  1
  Favourite Desserts – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”, “or”
  1
  MY FAVORITE ACTIVITIES: Leisure Time Activities – Writing:
  1. Writing simple sentences about their likes and dislikes
  1
  3. Transforming the written word into another form (chart) 1
  Sports – Writing:
  3. Transforming the written word into another form (chart)
  1
  Sports – Speaking:
  1. Asking and answering questions about likes and dislikes.
  1
  3. Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics. 1
  Toplam 13

  5.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Okuma :
  2.7 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N 1K) sorularına cevap arar.
  2
  2.9 Önem belirten ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.10 Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.30 Okuduklarında "hikâye unsurları"nı belirler. 2
  2.36 Okuduklarında eksik bırakılan ve konuyla ilgisi olmayan bilgiyi fark eder. 1
  4.1 Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir. 1
  4.6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 2
  Yazma :
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  2
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 2
  2.13 Yazılarında ana fikre yer verir. 1
  2.17 Yazılarında uygun ifadeleri kullanarak destekleyici ve açıklayıcı örnekler verir. 1
  2.30. Sorular yazar. 1
  Görsel Okuma Görsel Sunu :
  2.4 Bilgileri tablo ve grafikle sunar.
  1
  Toplam 19
  DOĞAL SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal Sayılar:
  1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  4. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi:
  7. Doğal sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Doğal Sayılarla Bölme İşlemi:
  5. Doğal sayılarla bölme işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Kesirler:
  4. Bir kesre denk olan kesirler oluşturur.
  1
  Kesirlerle Çarpma İşlemi:
  1. Bir kesrin diğer bir kesir kadarını belirler
  1
  Oran ve Orantı:
  2. Tablo kullanarak oran problemlerini çözer ve kurar.
  1
  Kesirlerle Toplama İşlemi:
  2. Bir doğal sayı ile bir kesrin toplama işlemini yapar.
  1
  Kesirlerle çıkarma işlemi :
  2. Bir doğal sayıdan bir kesri çıkarır.
  1
  Simetri :
  1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.
  1
  2. Düzlemsel bir şeklin verilen simetri doğrusuna göre simetriğini çizer. 1
  Ondalık Kesirler:
  1. Kesir kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık kesirlerin basamak adlarını ve bu basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
  1
  2. Dört farklı rakamı ve virgülü kullanarak değişik ondalık kesirler oluşturur. 1
  3. Üç ondalık kesri büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar. 1
  4. Doğal sayıların ve ondalık kesirlerin önüne konulan “+” ve “–” işaretlerinin ne anlama geldiğini açıklar. 1
  Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi :
  1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
  1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Yüzdeler:
  4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Dörtgenler :
  2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Sıvıları Ölçme:
  2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  1
  Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi:
  1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
  1
  Oran ve Orantı:
  1. İki nicelik arasındaki ilişkiyi oran olarak ifade eder.
  1
  Çevre:
  1. Üçgen, kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, paralelkenar ve yamuğun çevre uzunluklarını belirler.
  1
  3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler. 1
  4. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Olasılık:
  2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.
  1
  Alan:
  3. Dikdörtgensel ve karesel bölgelerin alanlarını santimetrekare ve metrekare birimleriyle hesaplar.
  1
  4. Paralelkenarsal bölgenin alanını bulur. 1
  5. Üçgensel bölgenin alanını bulur. 1
  Geometrik Cisimler:
  2. Geometrik cisimlerin isimlerini belirterek özelliklerini açıklar.
  1
  3. Küp ve dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını yapar, çizer ve yüzey açınımları verilen cisimleri oluşturur. 1
  6. Boyutu açıklar ve nesneleri boyutuna göre sınıflandırır. 1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat/Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  1.3. Besinleri içerdikleri karbonhidrat, protein ve yağ açısından deney yaparak test eder
  1
  3.1.Boşaltımda görevli organ ve yapıların yerini, insan modeli üzerinde göstererek görevlerini kısaca açıklar. 1
  Madde ve Değişim/ Isı ve Sıcaklık Kavramlarının Farkı:
  2.3. Aynı miktar ısı verilince az maddenin çok, çok maddenin az ısındığını deneyle gösterir
  1
  5.2. Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder 1
  Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
  1.3. Kuvvetleri, "temas kuvvetleri" ve "temas gerektirmeyen kuvvetler" olarak sınıflandırır.
  1
  2.1. Mıknatısların birbirini çektiğini veya ittiğini gözlemler. 1
  2.4. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği sonucuna ulaş. 1
  3.4. Yüzey ile cisim arasında, cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvveti, sürtünme kuvveti olarak tanımlar. 1
  3.8. Hava ve su direncinin cisimlerin hareketlerine etkilerini karşılaştırır. 1
  Fiziksel Olaylar / Yaşamımızdaki Elektrik :
  1.6. Devrede pil sayısı aynı kalırken, ampul sayısının artması veya azalması ile ampullerin parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
  1
  1.7. Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder. 1
  Fiziksel Olaylar / Dünya Güneş Ay :
  1.3. Güneş, Dünya ve Ay'ı büyüklüklerine göre sıralar.
  1
  2.2. Dünya’nın kendi etrafında bir tam dönüşünü tamamladığı sürenin, bir gün olarak kabul edildiğini ifade eder. 1
  2.6. Dünya’nın Güneş etrafında bir tam dolanımını tamamladığı sürenin, bir yıl olarak kabul edildiğini belirtir. 1
  3.1. Ay’ın kendi etrafında dönerken aynı zamanda da Dünya etrafında dolandığını ifade eder. 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite: Haklarımı Öğreniyorum :
  4. Çocuk olarak haklarını fark eder.
  1
  Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
  3. Ülkemizin çeşitli yerleri ile kendi çevresinin kültürel özelliklerini benzerlikler ve farklılıklar açısından karşılaştırır.
  1
  6. Atatürk inkılâplarıyla ilkelerini ilişkilendirir. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler-Ünite :
  Bölgemizi Tanıyalım 3. Yaşadığı bölgedeki insanların yoğun olarak yaşadıkları yerlerle coğrafi özellikleri ilişkilendirir.
  1
  5. Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafi özelliklerini ilişkilendirir. 1
  7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder. 1
  Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite : Ürettiklerimiz
  1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
  1
  2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 1
  3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler. 1
  5. Ekonomideki insan etkisini fark eder. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : Gerçekleşen Düşler
  1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
  1
  3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak özelliklerinin farkına varır. 1
  4. Kanıtlara dayanarak, Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi gösterir. 1
  5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler. 1
  6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir. 1
  Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite :
  Toplum İçin Çalışanlar 1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
  1
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  SCHOOL LIFE: School Rules – Reading:
  4. Following short, simple written directions
  1
  MY FAVORITE ACTIVITIES : Leisure Time activities – Writing:
  1. Writing simple sentences about their likes and dislikes
  1
  3. Transforming the written word into another form (chart) 1
  FARM LIFE: Farmer and His Family – Reading:
  4. Categorizing related terms using visual supports
  1
  Farmer and His Family – Writing:
  1. Writing simple sentences about animals
  1
  Farmer and His Family – Speaking:
  3. Asking and answering questions about a familiar topic
  1
  Farm Animals – Reading:
  2. Recognizing familiar names, and basic phrases
  1
  4. Categorizing related terms using visual supports 1
  Farm Animals – Writing:
  1. Writing simple sentences about animals
  1
  Farm Animals – Speaking:
  1. Producing simple sentences to describe animals
  1
  CARTOON CHARACTERS: Cartoon Movies – Reading:
  3. Recognizing simple phrases for general comprehension with visual support
  1
  Cartoon Strips – Speaking:
  1. Asking and answering questions about familiar topics.
  1
  2. Producing simple sentences about other people 1
  Toplam 13

  5.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (5. Sınıf)
  Okuma :
  2.3. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
  2
  2.7 Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5N1K) sorularına cevap arar. 1
  2.10 Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 1
  2.14. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.15 Özetleyen ve sonuç bildiren ifadeleri dikkate alarak okur. 1
  2.16. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırt eder. 1
  2.19 Okuduklarının ana fikrini belirler. 1
  2.20. Okuduğu şiirin ana duygusunu belirler. 1
  2.22. Başlık ve içerik ilişkisini sorgular. 1
  4.2. Kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bulur. 1
  4.3. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 1
  4.5 Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 1
  4.6. Kelimelerin gerçek, mecaz ve terim anlamlarını ayırt eder. 1
  Yazma :
  1.5. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır.
  1
  1.6. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 1
  2.1. Kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanır. 1
  2.7 Olayları, oluş sırasına göre yazar. 1
  2.9 Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun kullanır. 1
  Toplam 19
  Matematik
  (5. Sınıf)
  Doğal Sayılar :
  1. 7, 8 ve 9 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar.
  1
  Kesirler:
  5. Bir basit kesir kadarı verilen çokluğun tamamını belirler.
  1
  Doğal Sayılarla Toplama İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapar.
  1
  Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi:
  1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar.
  1
  Kesirlerle Çıkartma İşlemi:
  3. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Ondalık Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri:
  1. İki ondalık kesrin toplamını ve farkını bulur.
  1
  Yüzdeler:
  4.Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Olasılık :
  2. Basit bir olayın olma ihtimali ile ilgili deney yapar ve sonucu yorumlar.
  1
  Dörtgenler:
  2. Kare, dikdörtgen, paralelkenar,eşkenar dörtgen ve yamuğun açılarını ve açı ölçülerinin toplamını belirler.
  1
  Çevre:
  3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu belirler.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  2. Milimetre, santimetre, metre ve kilometre birimleri arasındaki dönüşümleri içeren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Çizgi Grafiği :
  2. Çizgi grafiğini yorumlar.
  1
  Sıvıları Ölçme :
  2. Sıvı ölçme birimlerinin kullanıldığı problemleri çözer ve kurar.
  1
  Zamanı Ölçme:
  1. Zamanı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Çokgenler:
  4. Üçgenleri açılarına ve kenarlarına göre sınıflandırır.
  1
  Simetri:
  1. Çokgenlerin simetri doğrularını belirler ve çizer.
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (5. Sınıf)
  Canlılar ve Hayat / Vücudumuz Bilmecesini Çözelim :
  2.2. Besinlerin kana geçebilmesi için küçük parçalara ayrılması gerektiği çıkarımını yapar.
  1
  3.2. Boşaltımın görevinin vücudun çeşitli faaliyetleri sonucu oluşan zararlı maddelerin vücut dışına atılması olduğunu belirtir. 1
  Madde ve Değişim/ Maddenin Değişimi ve Tanınması :
  2.10. Joule ve kalori cinsinden verilmiş enerjileri birbirine dönüştürür.
  1
  5.2. Kaynama sıcaklıklarına bakılarak sıvıların tanınabileceğini fark eder. 1
  7.6. Yoğunluğun ayırt edici bir özellik olduğunu bilir. 1
  Fiziksel Olaylar / Kuvvet ve Hareket :
  1.3. Kuvvetleri, "temas kuvvetleri" ve "temas gerektirmeyen kuvvetler" olarak sınıflandırır.
  1
  2.4. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirini ittiği, zıt kutupların ise birbirini çektiği sonucuna ulaşır. 1
  Fiziksel Olaylar/ Yaşamımızdaki Elektrik :
  1.7. Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısının artması veya azalması ile ampulün parlaklığının nasıl değiştiğini ifade eder.
  1
  2.6. Çalışmayan elektrik devrelerine ait şemaları yorumlayarak niçin çalışmadığını ifade eder. 1
  Dünya ve Evren / Dünya, Güneş ve Ay :
  1.1. Güneş, Dünya ve Ay'ın şeklini karşılaştırır.
  1
  2.4. Güneş'in gökyüzünde gün boyunca hareket ediyor gözükmesini, Dünya'nın kendi etrafındaki dönme hareketiyle açıklar. 1
  Canlılar ve Hayat/ Canlılar Dünyasını , Gezelim Tanıyalım :
  1.2. Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve mikroskobik canlılar olarak sınıflandırır.
  1
  2.2. Gözlemleri sonucunda bitkileri çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olarak sınıflandırır ve örnekler verir. 1
  3.3. Çiçekli bir bitkinin kısımlarının görevlerini açıklar. 1
  4.7. Bir omurgalı ve omurgasız hayvanı inceleyerek, gözlem sonuçlarını kaydeder 1
  5.1. Mantar ve çiçekli bir bitkiyi karşılaştırarak farklılıklarını belirtir 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (5. Sınıf)
  Birey ve Toplum - Ünite : Haklarımı Öğreniyorum
  3. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirir.
  1
  Kültür ve Miras - Ünite : Adım Adım Türkiye
  1. Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.
  1
  4. Kültürel ögelerin, insanların bir arada yaşamasındaki önemini açıklar. 1
  İnsanlar Yerler ve Çevreler - Ünite : Bölgemizi Tanıyalım
  2. Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
  1
  7. Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder. 1
  Üretim, Dağıtım ve Tüketim - Ünite : Ürettiklerimiz
  1. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetleri fark eder.
  1
  2. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler ile coğrafî özellikleri ilişkilendirir. 1
  3. Yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetlere ilişkin meslekleri belirler. 1
  Bilim Teknoloji ve Toplum - Ünite : Gerçekleşen Düşler
  1. Buluşlarla teknolojik gelişmeleri ilişkilendirir.
  1
  5. Bilim ve teknoloji ile ilgili, düzeyine uygun süreli yayınları tanır ve izler. 1
  6. Yaptığı çalışmalarda yararlandığı kaynakları gösterir. 1
  Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler - Ünite : Toplum İçin Çalışanlar
  1. Toplumun temel ihtiyaçlarıyla bu ihtiyaçlara hizmet eden kurumları ilişkilendirir.
  1
  2. Kurumların insan yaşamındaki yeri konusunda görüş oluşturur. 1
  3. Sivil toplum kuruluşlarını etkinlik alanlarına göre sınıflandırır. 1
  4. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirir. 1
  Güç Yönetim ve Toplum / Bir Ülke Bir Bayrak :
  2. Yaşadığı yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri ile bu birimlerin temel görevlerini ilişkilendirir
  1
  Toplam 16
  İngilizce
  (5. Sınıf)
  COUNTRIES: My Country – Writing:
  1. Writing nationalities, country names
  1
  SCHOOL LIFE: Classroom Rules – Reading:
  2. Picking up familiar names, words, and very basic phrases in common everyday situations.
  1
  SCHOOL STORES: Stationery – Speaking:
  1. Asking and answering questions about prices of things
  1
  Food Store – Reading:
  2. Recognizing and categorizing related terms with the help of visual supports
  1
  PHYSICAL EDUCATION: Physical Exercises – Writing:
  1. Writing simple sentences about themselves
  1
  MY FAVORITE ACTIVITIES: Leisure Time Activities – Writing:
  1. Writing simple sentences about their likes and dislikes
  1
  FARM LIFE: Farmer and His Family – Writing:
  2. Writing simple isolated sentences to fill in a chart
  1
  Farm Animals – Writing: 1
  CARTOON CHARACTERS: Cartoon Movies – Reading:
  3. Recognizing simple phrases for general comprehension with visual support
  1
  PERSONAL POSSESSIONS: Professionals and Their Tools – Reading:
  3. Recognizing simple phrases for general comprehension with visual support
  1
  Professionals and Their Clothes – Writing:
  1. Spotting incorrect information and writing the correct forms
  1
  HEALTH PROBLEMS: Aches and Pains – Reading:
  1. Reading simple phrases to fill in the missing information
  1
  Dental and Oral Health – Speaking:
  4. Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements in areas of immediate need or on very familiar topics.
  1
  Toplam 13


  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme : 2
  3. Metnin konusunu belirler. 2
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 1
  7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 2
  11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  2
  2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  1
  Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1. Kök ve eki kavrar.
  1
  2. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. 1
  Toplam 19
  KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.
  2
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 2
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2
  Doğal Sayılar:
  2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
  2
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.
  2
  Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
  1. Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.
  1
  2.Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar. 1
  3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar 2
  Olay Çeşitleri :
  1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
  1
  2.Tümleyen olayı açıklar. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Doğru Doğru Parçası ve Işın:
  1.Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir. 2
  3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder 1
  4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir. 1
  Doğal Sayılar:
  1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
  2
  2.Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 2
  Kümeler:
  1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir
  2
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır. 2
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  Hücre :
  1.2Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1
  1.3.Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler 1
  1.5.Farklı tipte hücrelere örnekler verir. 1
  1.7.Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
  1
  2.3. Üreme organlarının neslin devamı için üreme hücrelerini oluşturduğunu ifade eder. 1
  2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1
  2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar. 1
  2.7. Gözlemleri sonucunda insanın gelişim dönemlerini isimlendirerek belirgin özelliklerini listeler. 1
  Ergenlik:
  3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
  1
  3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır. 1
  3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır. 1
  4.Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme :
  4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
  1
  4.4. Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren geçiren hayvanlara örnek verir. 1
  Çiçekli Bir Bitkide Üreme:
  5.2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar
  1
  5.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar. 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
  2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
  3
  3.Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 3
  4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 4
  5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 3
  6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 2
  Yeryüzünde Yaşam:
  1.Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur
  1
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  FAMILY: Family Tree – Listening:
  1. Understanding phrases and expressions related to personal and family information in clear and slow speech.
  1
  Family Tree – Reading:
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support.
  1
  Family Tree – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”
  1
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about their family 1
  Family Members – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about their family
  1
  6. Writing a simple description of people 1
  Family Members – Speaking:
  2. Asking and answering simple questions, initiating and responding to simple statements related to family
  1
  HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies – Reading:
  1. Understanding very short, simple texts about hobbies, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.
  1
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support. 1
  Hobbies – Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences about hobbies.
  1
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”, “then” 1
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies 1
  4. Asking for or passing on personal details in written form 1
  Toplam 13

  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  1
  3. Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 2
  7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
  11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 2
  Söz varlığını Zenginleştirme:
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır
  2
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:2. İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder 1
  3. Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 1
  Dinleneni / İzleneni Anlama ve Çözümleme:
  10.Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler
  1
  13. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  Toplam 19
  KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır
  1
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2
  Doğal Sayılar:
  2. Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
  2
  Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
  3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar
  1
  Olay Çeşitleri :
  2.Tümleyen olayı açıklar.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. 1
  Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
  1
  2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür 1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
  1
  2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler. 1
  Tam Sayılar:
  1. Tam sayıları açıklar.
  1
  2. Mutlak değerin anlamını açıklar. 1
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Doğru Doğru Parçası ve Işın:
  2. Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
  1
  4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir. 1
  Doğal Sayılar:
  1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
  1
  2.Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular. 2

  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
  1
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler. 2
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar. 1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  1
  2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür 1
  Tam Sayılar:
  1. Tam sayıları açıklar.
  1
  2. Mutlak değerin anlamını açıklar. 1
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
  Açılar:
  1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  Hücre:
  1
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme :
  2.2. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları model, levha, şema üzerinde gösterir.
  1
  2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1
  Ergenlik:
  3.2. Ruhsal ve bedensel değişimlerini ailesi/akranları/ kişisel gelişim uzmanları ile paylaşır.
  1
  3.5 Büyüme, gelişme ve ergenliğin araştırıldığı, tartışıldığı ve paylaşıldığı toplumsal organizasyonların önemini fark ederek bu organizasyonlara katılmaya gönüllü olur. 1
  Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
  1
  4.4 Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir. 1
  Çiçekli Bir Bitkide Üreme:
  5.2. Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1
  5.3. Çiçekli bir bitkide tozlaşmayı sağlayan etkenleri belirtir. 1
  5.8. Birçok meyve ve tohumun hayvanlar ve insanlar için besin kaynağı olduğunu örnekleriyle sunar. 1
  Bitkilerde Çimlenme, Büyüme ve Gelişme 6.3. Büyüme için gerekli etkenlerin neler olduğunu kontrollü deney yaparak gözlemler. 1
  6.5. Organik tarımın insanlık için önemini fark eder 1
  Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler 1.2 Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar. 1
  1.5 Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar. 1
  Kuvvetin Yönü ve Ölçümü
  2.3. Ölçülecek kuvvete uygun bir dinamometre seçerek dinamometre üzerindeki ölçekleri yorumlar.
  1
  2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir. 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal bilgiler Öğreniyorum :
  2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
  1
  3.Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak araştırma yapar. 1
  4.Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur. 2
  5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 2
  6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 2
  Yeryüzünde Yaşam:
  1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  2
  2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 2
  3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  FAMILY: Family Members – Writing:
  6. Writing a simple description of people
  1
  HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies – Writing:
  4. Asking for or passing on personal details in written form
  1
  Interests – Writing:
  1. Writing simple isolated phrases and sentences.
  1
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” 1
  4. Asking for or passing on personal details in written form 1
  FOOD AND DRINKS: Eating – Reading:
  1. Understanding very short, simple texts about food and drinks, picking up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.
  1
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support. 1
  Eating – Speaking:
  3. Asking people for things, and giving people things.
  1
  4. Giving and receiving information about quantities and numbers 1
  Eating out – Speaking:
  5. Ordering a meal
  1
  DAILY LIFE AND ROUTINES: A Day in My Life – Writing:
  1. Writing about everyday aspects of people and places
  1
  A Day in My Life – Speaking:
  1. Asking and answering questions about daily activities and routines.
  1
  3. İndicating time by such phrases as everyday, every morning, etc 1
  Toplam 13

  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3. Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 1
  7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 2
  12.Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. 1
  11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  2.Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır
  1
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Farklı türde Metinler Yazma:
  1. Olay yazıları yazar.
  1
  Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  4.Gövdeyi kavrar.
  1
  5. Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam özelliklerini kavrar 1
  Toplam 19
  KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
  1
  Tam Sayılar:
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  Doğal Sayılar :
  1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. 1
  4. Bölünebilme kurallarını açıklar. 1
  5. Asal sayıları belirler. 1
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 1
  Kesirler :
  1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
  1
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
  3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar 1
  4. Kesirlerle bölme işlemini yapar. 1
  5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Doğru Doğru Parçası ve Işın:
  3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder
  1
  Doğal Sayılar:
  1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar .
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  1
  Kümeler:
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  1
  Tam Sayılar:
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Açılar:
  1. Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler
  1
  2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.1
  3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.1
  Açıları Ölçme:
  1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.
  1
  Çokgenler:
  1. Çokgenleri inşa eder
  1
  Eşitlik ve Benzerlik;
  1. Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar
  1
  2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur
  1
  Dönüşüm Geometrisi:
  2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  Hücre:
  1.3. Gözlemleri sonucunda bitki ve hayvan hücresi arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeler
  1
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  2.5. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırır ve sunar .
  1
  Ergenlik:
  3.3. Ergenlik döneminin insan yaşamının doğal bir dönemi olduğunun farkına varır.
  1
  Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  4.2 Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
  1
  Çiçekli Bir Bitkide Üreme:
  5.4. Çiçekli bir bitkide döllenmeyi açıklar.
  1
  Bitkilerde Çimlenme, Büyüme ve Gelişme:
  6.2. Çimlenmeye etki eden faktörleri kontrollü deneylerle gözlemleyerek elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar.
  1
  Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
  1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar
  1
  1.4. Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular. 1
  1.6. Hareketli cisimlerin hareketlerinden dolayı bir enerjiye sahip olduğunu fark eder 1
  Kuvvetin Yönü ve Ölçümü:
  2.5. Kuvvetle ilgili olarak doğrultu ve yön kavramlarını açıklar.
  1
  Cisimlere Etki Eden Kuvvetler:
  3.3. İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.
  1
  3.4. Bir cisme etki eden net kuvvetin sıfır olması durumunda cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğunu belirtir. 1
  3.6. Bir cisme etki eden dengelenmemiş kuvvetlerin, cismin süratinde ve/veya hareket yönünde değişiklik meydana getirebileceğini deneyle gösterir. 1
  Ağırlık:
  4.6. Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
  1
  Maddenin Yapı Taşları Olan Atom:
  1.5. Her türden maddenin bölünmesi zor, görülemeyecek kadar küçük yapı taşlarından oluştuğunu belirtir
  1
  2.3.Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder 1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
  4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
  1
  5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 1
  Yeryüzünde Yaşam:
  1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  1
  2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 2
  3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 1
  6. Örnek incelemeler yoluyla tarih öncesindeki ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  7. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
  İpek Yolunda Türkler:
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  2
  2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 2
  3.Günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ordusu ile ilişkilendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevini kavrar. 1
  4. İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder 1
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  FAMILY: Family Members – Writing:
  6. Writing a simple description of people
  1
  HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”, “then”
  1
  FOOD AND DRINKS: Eating – Reading:
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support.
  1
  DAILY LIFE AND ROUTINES: A Day in My Life – Writing:
  1. Writing about everyday aspects of people and places
  1
  Occasions – Speaking:
  3. İndicating time by such phrases as everyday, every morning, etc
  1
  SCHOOL: Staff – Writing:
  1. Writing about everyday aspects of his/her environment e.g. people, places, a job or study experience in linked sentences.
  1
  Staff – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people, living or working conditions, daily routines, likes/dislikes, etc. as a short series of simple phrases and sentences linked into a list.
  1
  Places – Writing:
  2. Transferring signs and symbols into sentences or paragraphs.
  1
  WEATHER CONDITIONS: Seasons – Reading:
  1. Understanding short, simple texts containing the highest frequency vocabulary, including a proportion of shared international vocabulary items.
  1
  3. Getting an idea of the content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support. 1
  Seasons – Writing:
  2. Transferring signs and symbols into sentences or paragraphs.
  1
  3. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” about weather conditions 1
  Seasons – Speaking:
  1. Describing weather conditions
  1
  Toplam 12

  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  tr>
  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
  1.Yazma Kurallarını Uygulama:11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır.
  2
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  2
  Planlı Yazma:
  10. Yazıya, konuyla ilgili kısa ve dikkat çekici bir başlık bulur.
  1
  3.Farklı Türlerde Metinler Yazma:1.Olay yazıları yazar. 1
  Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  6. Birleşik kelimeyi kavrar
  1
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1. İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
  1
  2. Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır 1
  Toplam 19
  KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
  1
  Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
  3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
  1
  Tam Sayılar:
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Doğal Sayılar:
  4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
  1
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular 1
  Kesirler :
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  1
  Ondalık Kesirler:
  1. Ondalık kesirleri çözümler.
  1
  3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar. 1
  5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
  6. Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar. 1
  7. Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar. 1
  Yüzdeler :
  1. Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Doğru Doğru Parçası ve Işın:
  3. Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder
  1
  Kümeler:
  3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılama Ölçüleri:
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar
  1
  Tam Sayılar:
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Açılar:
  3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
  1
  Doğal Sayılar:
  3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
  1
  4. Bölünebilme kurallarını açıklar. 1
  5. Asal sayıları belirler. 1
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 1
  Cebirsel İfadeler:
  1. Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder
  1
  2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler 1
  Eşitlik ve Denklem:
  2. Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar
  1
  3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer 1
  Kesirler:
  1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir
  1
  2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  Hücre:
  1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1
  Ergenlik:
  3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
  1
  Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
  1.2. Alınan yolu ve geçen zamanı kullanarak cismin süratini hesaplar.
  1
  Kuvvetin Yönü ve Ölçümü:
  2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir.
  1
  Maddenin Yapı Taşları Olan Atom:
  1.2. Gazların sıkışma-genleşme özelliklerinden, gazlarda boşluk olduğu çıkarımını yapar.
  1
  Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki Kurmak:
  2.2. Aynı cins atomlardan oluşmuş maddeleri “element” şeklinde adlandırır.
  1
  2.3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder. 1
  2.4. Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır. 1
  Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
  3.1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir.
  1
  3.2. Bir maddenin değişerek başka bir maddeye/maddelere dönüştüğü olaylara örnekler verir. 1
  3.6. Çok sayıda atom ve molekül içeren maddelere bakarak, “ saf madde” ve “ karışım” kavramlarını atom ve molekül düzeyinde fark eder. 1
  Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki:
  4.5. Katılarda atom ve moleküllerin öteleme hareketi yapmadığını tahmin eder.
  Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddelerle:
  1.2. Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
  1
  1.4.Bazı sıvı maddelerin iletken, bazılarının ise yalıtkan olduğunu fark eder. 1
  İletkenlerde Elektrik Enerjisinin İletimi:
  2.3. Bir elektrik devresindeki ampulün parlaklığının, devredeki iletkenin uzunluğu, dik kesit alanı ve cinsinin değiştirilmesiyle değişebileceğini deneyerek fark eder.
  1
  2.10.Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal Bilgiler Öğreniyorum:
  2. Olgu ve görüşü ayırt eder.
  1
  5.Sosyal bilgilerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişimine katkısını fark eder. 1
  6.Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 1
  Yeryüzünde Yaşam:
  2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  1
  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  5. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’deki iklim tiplerinin dağılışında, konumun ve yeryüzü şekillerinin rolünü açıklar. 1
  7. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
  İpek Yolunda Türkler:
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  1
  2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 1
  3. Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar. 1
  5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 1
  6. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1
  7. Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1
  9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. 1
  Ülkemizin Kaynakları:
  1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  1
  2. Türkiye’nin coğrafî özelliklerini dikkate alarak, yatırım ve pazarlama proje önerileri tasarlar. 1
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies – Reading:
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support.
  1
  SCHOOL: Places – Speaking:
  1. Describing everyday aspects of his/her environment e.g. people, places, a job or study experience.
  1
  HYGIENE: Personal – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences about hygiene
  1
  Personal – Speaking:
  2. Making and responding to suggestions.
  1
  Food and Drinks – Reading:
  1. Finding specific, predictable information in simple everyday material
  1
  Food and Drinks – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences about hygiene
  1
  Food and Drinks – Speaking:
  2. Making and responding to suggestions.
  1
  PARTIES: Planning a party – Reading:
  2. Understanding short, simple messages on invitation cards
  1
  Planning a party – Writing:
  3. Writing short, simple notes and messages relating to a party.
  1
  Planning a party – Speaking:
  5. Making and responding to invitations and apologies.
  1
  Enjoying a party – Speaking:
  4. Expressing how he/she feels in simple terms, and expressing thanks.
  1
  LIVING BEINGS: Animals – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about animals
  1
  Animals – Speaking:
  1. Giving short basic descriptions of animals
  1
  Toplam 13

  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  2
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
  30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir .
  1
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
  4.Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur 2
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  2
  Farklı Türde Metinler Yazma:
  2.Düşünce yazıları yazar.
  1
  Planlı Yazma:
  6.Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir
  1
  9.Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar 1
  Kelimenin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  7. Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
  1
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  3. Hâl eklerinin işlevlerini kavrar.
  1
  4. İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. 1
  Toplam 19
  KÜMELER İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Tam Sayılar:
  1. Tam sayıları açıklar.
  1
  3. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. 1
  Eşitlik ve Benzerlik;
  2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
  1
  Doğal Sayılar:
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular
  1
  Kesirler:
  6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar
  1
  Ondalık Kesirler:
  2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür
  1
  Doğru, Doğru Parçası ve Işın :
  4. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
  1
  5. Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler. 1
  Açılar:
  2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
  1
  3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar. 1
  Açıları Ölçme:
  1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar
  1
  Dönüşüm Geometrisi :
  2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  2.Öteleme ile süsleme yapar.
  1
  Toplam 16
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Kümeler:
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
  1
  Tam Sayılar:
  1. Tam sayıları açıklar.
  1
  Açılar:
  2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
  1
  Eşitlik ve Benzerlik;
  2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
  1
  Doğal Sayılar:
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
  1
  Eşitlik ve Denklem:
  3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer
  1
  Kesirler:
  3. Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
  1
  4. Kesirlerle bölme işlemini yapar 1
  6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar1
  Ondalık Kesirler:
  2. Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler
  1
  3. Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar1
  Oran ve Orantı:
  2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür
  1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır
  1
  Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
  2. Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme :
  2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
  1
  Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme :
  4.2.Hayvanların farklı çoğalma şekillerine sahip olduğunu fark eder.
  1
  Çiçekli Bir Bitkide Üreme :
  5.2.Çiçeğin kısımlarını model, levha, şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1
  Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler :
  1.4. Alınan yol, geçen zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi açıklar ve farklı durumlar için uygular.
  1
  Cisimlere Etki Eden Kuvvetler :
  3.3.İki veya daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvveti net kuvvet (bileşke kuvvet) olarak tanımlar.
  1
  Ağırlık:
  4.6.Farklı gezegenlerde aynı kütlenin ağırlığının neden farklı olacağını açıklar.
  1
  Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki :
  2.4.Farklı atomlar içeren saf maddeleri “bileşik” olarak adlandırır.
  1
  Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
  3.5.Atom-molekül modelleri ile temsil edilmiş değişimlerde fiziksel ve kimyasal olayları ayırt eder.
  1
  Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki :
  4.2.Sıvıların çok fazla sıkıştırılamayışlarından, moleküllerinin birbiri ile temas hâlinde olduğu sonucunu çıkarır.
  1
  Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddeler :
  1.3.Metallerin iletken, plâstiklerin ise yalıtkan olduğunu fark eder.
  1
  İletkenlerde Elektrik Enerjisinin İletimi :
  2.5. Bir iletkenin direncinin uzunluğuna, dik kesit alanına ve cinsine göre değiştiği sonucuna varır.
  1
  2.8. Bir iletkenin direncini ölçer ve birimini belirtir. 1
  Destek ve Hareket Sistemi :
  1.3. Eklemleri oynar, yarı oynar, oynamaz olarak sınıflandırarak örnekler verir.
  1
  Dolaşım Sistemi ve Bağışık :
  2.5. Büyük ve küçük kan dolaşımını şema üzerinde göstererek açıklar.
  1
  2.13.Virüs ve bakterilerin genel özelliklerini belirterek neden olduğu hastalıklara günlük hayattan örnekler verir. 1
  Solunum Sistemi :
  3.1.Solunum sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar.
  1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal bilgiler Öğreniyorum:
  4. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
  1
  6. Atatürk’ün ülkemizde sosyal bilimlerin geliştirilmesi için yaptığı uygulamalara örnekler verir. 1
  Yeryüzünde Yaşam:
  1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  1
  2. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar. 1
  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  7. Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış ilk uygarlıkların yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile sosyal yapıları arasındaki etkileşimi fark eder. 1
  İpek Yolunda Türkler:
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  1
  2. Orta Asya ilk Türk devletlerinin kültürel özellikleriyle yaşadıkları yerlerin coğrafî özelliklerini ilişkilendirir. 1
  5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler 1
  6. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasî, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder. 1
  Ülkemizin Kaynakları:
  1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  1
  3. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 1
  4. Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin insan yaşamına etkilerini tartışır. 1
  5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişmesindeki rolünü değerlendirir. 1
  6. İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. 1
  Ülkemiz ve Dünya:
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  1
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  FAMILY: Family Members – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about their family
  1
  FOOD AND DRINKS: Eating – Speaking:
  4. Giving and receiving information about quantities and numbers
  1
  PARTIES: Enjoying a party – Writing:
  1. Writing very short, basic descriptions of events
  1
  LIVING BEINGS:
  Plants – Speaking:4. Asking and answering questions about plants, where they grow, what they are good for, what they have.
  1
  GAMES AND SPORTS:
  Games – Reading:1. Understanding simple instructions on games
  1
  Games – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences about games
  1
  Games – Speaking:
  2. Asking and answering questions about games and their rules
  1
  SAFETY: Traffic Rules – Reading:
  2. Understanding everyday signs and notices: in public places, such as streets.
  1
  Traffic Rules – Writing:
  2. Writing what road signs and traffic signs mean
  1
  Other Safety Rules – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors
  1
  2. Writing what safety signs mean 1
  DIFFERENT PLACES: A Trip – Listening:2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially if there is visual support.
  A Trip – Writing:
  2. Writing numbers and dates, own name, nationality, address, age, date of birth or arrival in the country etc. such as on a hotel registration form.
  1
  Toplam 13

  6.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kazanımlar Soru Sayısı
  Türkçe
  (6. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.

  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11. Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  26. Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder. 1
  30. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  1
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  2.Düşünce yazıları yazar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  1
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  5.İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar .
  1
  6. Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
  7.Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. 1
  Toplam 19
  Matematik
  (6. Sınıf)
  Ondalık Kesirler:
  5. Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  1
  Doğal Sayılar :
  1. Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular. 1
  Kesirler :
  6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
  1
  Oran ve Orantı :
  2. Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Kümeler :
  2. Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
  1
  Eşitlik ve Benzerlik :
  2. Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
  1
  Dönüşüm Geometrisi :
  2. Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
  1
  Açıları Ölçme :
  1. Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar
  1
  Olasılıkla İlgili Temel Kavramlar:
  3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  2. Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  2. Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.
  1
  Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri :
  1. Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
  1
  Çokgenler :
  1.Çokgenleri inşa eder.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
  1
  Uzunlukları Ölçme:
  1.Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
  1
  Toplam 16
  Fen ve Teknoloji
  (6. Sınıf)
  İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  2.4. Sperm/ yumurta/ zigot/ embriyo ve bebek arasındaki ilişkiyi yorumlar.
  1
  Ergenlik:
  3.1. Çocukluktan ergenliğe geçişte meydana gelen bedensel ve ruhsal değişimleri sıralar.
  1
  Hayvanlardaki Üreme, Büyüme ve Gelişme:
  4.4 Gelişim dönemlerinde başkalaşım geçiren hayvanlara örnek verir.
  1
  Bir Doğru Boyunca Sabit Süratle Hareket Eden Cisimler:
  1.5 Bir cismin aldığı yol ile geçen zaman arasındaki ilişkiyi grafikle gösterir ve grafiği yorumlar.
  1
  Kuvvetin Yönü ve Ölçümü:
  2.4. Bir cisme etki eden kuvvetin yönünü belirtir ve çizerek gösterir.
  1
  Cisimlere Etki Eden Kuvvetler:
  3.8. Durgun bir cismin dengelenmiş kuvvetler etkisinde olduğu sonucuna varır.
  1
  Maddelerin Özellikleriyle Tanecikli Yapısı Arasında İlişki Kurmak:
  2.3. Bileşik modelleri üzerinde farklı element atomlarını ayırt eder.
  1
  Fiziksel ve Kimyasal Değişimlerin Atom - Molekül Düzeyinde Açıklaması:
  3.1. Maddenin sadece görünümünün değiştiği olaylara örnekler verir.
  1
  Maddenin Hâlleri ile Tanecikli Yapı Arasında İlişki:
  4.1. Gazların genleşme-sıkışma özelliklerinden, moleküllerinin bağımsız olduğu çıkarımını yapar.
  1
  Elektrik Enerjisini İleten ve İletmeyen Maddelerle:
  1.2. Maddeleri, elektrik enerjisini iletme bakımından iletken ve yalıtkan maddeler olarak sınıflandırır.
  1
  İletkenlerde Elektrik Enerjisinin İletimi :
  2.10. Direncin değerinin artması veya azalmasının ampulün parlaklığını nasıl değiştirdiğini deneyerek keşfeder
  1
  Destek ve Hareket Sistemi:
  1.1. Kemiğin kısımlarını ve görevlerini belirtir.
  1
  Dolaşım Sistemi ve Bağışık:
  2.6. İnsanlarda farklı kan grupları olduğunu belirtir.
  1
  Isının Yayılma Yolları:
  2.3. Isıyı iyi iletmeyen katıları ısı yalıtkanı şeklinde adlandırır.
  1
  Isı Yalıtımının Teknolojik Önemi:
  3.1. Yalıtımın hangi durumlarda gerekli olabileceğini tahmin eder.
  1
  Işığın Yansıması:
  1.5.Yansıma olayında; düzlem ayna kullanarak gelme ve yansıma açılarının birbirine eşit olduğunu keşfeder
  1
  Toplam 16
  Sosyal Bilgiler
  (6. Sınıf)
  Sosyal bilgiler Öğreniyorum: 1
  Yeryüzünde Yaşam:
  1. Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 12. Konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar.
  1
  3. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak, iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  4. Haritalardan ve görsel materyallerden yararlanarak Türkiye’de görülen iklim türlerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  İpek Yolunda Türkler:
  1. Destan, yazıt ve diğer belgelerden yararlanarak, Orta Asya ilk Türk devletlerinin siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
  1
  5. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak İslamiyet’in ortaya çıkışı ve yayılışını inceler. 1
  9. Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir. 1
  Ülkemizin Kaynakları:
  1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirerek, bunların ülke ekonomisindeki yerini ve önemini değerlendirir.
  1
  3.Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 1
  6.İlgi duyduğu mesleklerin gerektirdiği eğitim, beceri ve kişilik özelliklerini araştırır. 1
  Ülkemiz ve Dünya:
  1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  1
  2. Ülkemizin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini, kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından değerlendirir. 1
  Demokrasinin Serüveni:
  1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.
  1
  2.Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır 1
  3. Demokratik yönetimlerde yaşama hakkı, kişi dokunulmazlığı hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne sahip olunması gerektiğini savunur. 1
  Toplam 16
  İngilizce
  (6. Sınıf)
  FAMILY: Family Tree – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but”
  1
  HOBBIES AND INTERESTS: Hobbies – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about their hobbies
  1
  FOOD AND DRINKS: Eating – Reading:
  2. Getting an idea of the content of simple informational material and short simple descriptions, especially with the help of visual support.
  1
  DAILY LIFE AND ROUTINES: A Day in My Life – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required
  1
  SCHOOL: Staff – Writing:
  1. Writing about everyday aspects of his/her environment e.g. people, places, a job or study experience in linked sentences.
  1
  WEATHER CONDITIONS:Seasons – Writing:
  2.Transferring signs and symbols into sentences or paragraphs.
  1
  Seasons – Speaking:
  2. Asking and answering questions and exchanging ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.
  1
  HYGIENE: Personal – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences about hygiene
  1
  PARTIES: Planning a party – Writing:
  3. Writing short, simple notes and messages relating to a party.
  1
  LIVING BEINGS: Animals – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences about animals
  1
  GAMES AND SPORTS: Games – Speaking:
  1. Giving short basic descriptions of games
  1
  SAFETY: Traffic Rules – Reading:
  2. Understanding everyday signs and notices: in public places, such as streets.
  1
  MATHEMATICAL PROBLEMS:
  Solving Problems – Writing:2. Transferring numbers into letters and vice versa
  1
  Toplam 13


  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Dinleneni / İzleneni Anlama ve Çözümleme:
  6. Dinlediklerindeki/izlediklerindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler
  2
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
  8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 2
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 3
  17. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme
  1. Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  2
  2. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır. 2
  3. Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 2
  Yazma Kurallarını Uygulama
  11. Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  3
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama
  1. Fiillerin anlam özelliklerini kavrar.
  1
  2. Kip ve çekimli fiili kavrar 1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Tam Sayılarla İşleler :
  1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  2
  2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 3
  Rasyonel Sayılar:
  1. Rasyonel sayıları açıklar ve sayı doğrusunda gösterir.
  2
  2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir. 2
  3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 2
  Doğrular ve Açılar:
  1. Bir doğrunun üzerindeki veya dışındaki bir noktadan bu doğruya dikme inşa eder.
  2
  2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder. 2
  3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. 1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Sindirim Sistemi :
  1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
  2
  1.2. Besinlerin vücuda yararlı hâle gelmesi için değişime uğraması gerektiğini tahmin eder. 2
  1.4. Enzimin kimyasal sindirimdeki işlevini açıklar. 1
  1.5 Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder. 1
  Boşaltım Sistemi :
  2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  2
  2.3. Boşaltım sistemi sağlığının korunması için alınabilecek önlemlerin farkına varır. 2
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem :
  3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  2
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar. 2
  3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. 1
  3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
  Duyu Organları ile İlgili Olarak Öğrenciler;
  4.2.Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar
  1
  4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar 1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  İletişim ve İnsan İlişkileri:
  1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
  4
  2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 4
  3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 4
  4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 3
  5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar 3
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  INTERESTING BELIEFS:Horoscopes – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters of a concrete type which consist of high frequency everyday language.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required in horoscopes. 1
  Horoscopes – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Horoscopes – Speaking:
  1. Describing his/her family, living conditions, educational background, present or most recent job.
  1
  2. Describing people, places and possessions in simple terms. 1
  8. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations. 1
  Superstition – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required in horoscopes.
  1
  Superstition – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Superstition – Speaking:
  8. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations
  1
  TOURIST ATTRACTIONS: Places to Visit – Reading:1. Understanding short, simple texts on familiar matters. 1
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides, brochures, etc. 1
  Places to Visit – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Places to Visit – Speaking:
  1. Describing everyday aspects of his/her environment e.g. people and places
  1
  2. Using simple descriptive language to make brief statements about a place. 1
  3. Explaining what he/she likes or dislikes about something.. 1
  Toplam 15

  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  2
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 2
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  2
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 2
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  2.Düşünce yazıları yazar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1.Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  1
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  3.Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder.
  1
  4.Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 1
  5.Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Tam Sayılarla İşleler :
  1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  1
  2.Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
  3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Rasyonel Sayılar:
  2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir.
  1
  3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar. 2
  Doğrular ve Açılar:
  2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
  1
  3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. 1
  4. Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. 1
  5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir. 2
  6.Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların eş olanlarını ve bütünler olanlarını belirler. 2
  Açıları Ölçme:
  1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar
  2
  Rasyonel Sayılarla İşlemler:
  1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  2
  2.Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Sindirim Sistemi:
  1.1. Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir
  1
  1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir. 1
  1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder. 1
  Boşaltım Sistemi:
  2.2. Boşaltım sisteminde böbreklerin görevini ve önemini açıklar.
  1
  2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir. 1
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
  3.2. Sinir sisteminin bölümlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  1
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar. 1
  3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. 1
  3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
  Duyu Organları:
  4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
  1
  4.2. Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde açıklar. 2
  4.4 Koku alma ve tat alma arasındaki ilişkiyi deneyle gösterir 1
  4.6. Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler verir. 1
  Vücudumuzdaki Sistemler:
  5.2. Bağımlılığa sebep olan maddelerin sistemlere etkisini araştırır ve sunar
  1
  Sarmal Yaylar:
  1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.
  2
  1.5.Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar 1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  İletişim ve İnsan İlişkileri:
  1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
  2
  2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 2
  3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 2
  4. Doğru bilgi alma hakkı, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve kitle iletişim özgürlüğü arasındaki bağlantıyı fark eder. 2
  5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 2
  6. Atatürk’ün iletişime verdiği öneme kanıtlar gösterir. 2
  Ülkemizde Nüfus:
  1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
  3
  2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 2
  3.Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 1
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  INTERESTING BELIEFS: Superstition – Speaking:
  8. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations
  1
  TOURIST ATTRACTIONS: Places to Visit – Speaking:
  3. Explaining what he/she likes or dislikes about something.
  1
  11. Getting simple information about travel, use public transport
  buses, trains, and taxis, ask and give directions, and buy tickets.
  1
  12. Giving and following simple directions and instructions e.g. explain how to get somewhere. 1
  Souvenirs to Buy – Reading
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  Souvenirs to Buy – Writing
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Souvenirs to Buy – Speaking
  2. Using simple descriptive language to make brief statements about an object.
  1
  6. Participating in short conversations in routine contexts on topics of interest. 1
  10. Asking about things and make simple transactions in shops 1
  11. Giving and receiving information about quantities, numbers, prices etc. 1
  OUR NATURAL HERITAGE
  Preserving Our Environment – Reading:3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  Preserving Our Environment – Speaking:1. Describing everyday aspects of his/her environment 1
  4. Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to derive the probable meaning of unknown words from the context. 1
  COMPUTERS:
  Surfing on the Net – Reading:2. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  Surfing on the Net – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Toplam 15

  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  2
  3.Metnin konusunu belirler 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
  5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  29.Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. 1
  Söz varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
  Yazma Kurallarını Uygulama
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma
  1.Olay yazıları yazar
  1
  3.Bildirme yazıları yazar 1
  Kelime Türleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  6.Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar.
  1
  7.Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun olarak kullanır. 1
  8.Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Tam Sayılarla İşleler :
  1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
  1
  3. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Rasyonel Sayılar:
  3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Doğrular ve Açılar:
  3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder.
  1
  5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir. 1
  Açıları Ölçme:
  1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar
  1
  4.Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar 1
  Rasyonel Sayılarla İşlemler:
  1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  1
  2.Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
  Cebirsel İfadeler:
  1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
  1
  2. İki cebirsel ifadeyi çarpar. 1
  Denklemler:
  1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  1
  2.Denklemi problem çözmede kullanır. 1
  Çember ve Daire:
  1. Çemberin özelliklerini belirler ve çember modeli inşa eder.
  1
  2. Çemberin düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler. 1
  3. Çember ile doğrunun ilişkisini belirler. 1
  3. Çember ile doğrunun ilişkisini belirler. 1
  4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler. 1
  5.Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler. 1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Sindirim Sistemi:
  1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
  1
  Boşaltım Sistemi:
  2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  1
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
  1
  3.4. Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar. 1
  Duyu Organları:
  4.1. Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.
  1
  4.3. Duyu organlarının hangi tür uyarıları aldığını ve bunlara nasıl cevap verildiğini açıklar. 1
  Sarmal Yayların Özellikleri:
  1.2. Bir yayı sıkıştıran veya geren cisme, yayın eşit büyüklükte ve zıt yönde bir kuvvet uyguladığını belirtir.
  1.4. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfeder. 1
  Kuvvet, İş ve Enerji:
  2.3. Bir cisme hareket doğrultusuna dik olarak etki eden kuvvetin, fiziksel anlamda iş yapmadığını ifade eder.
  1
  2.5 Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder. 1
  2.6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder. 2
  2.8. Çekim potansiyel enerjisinin cismin ağırlığına ve yüksekliğine bağlı olduğunu keşfeder. 1
  2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar. 1
  Basit Makineler:
  3.2. Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir.
  1
  3.3. Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark eder. 1
  3.4. Bir işi yaparken basit makine kullanmanın enerji tasarrufu sağlamayacağını ,sadece iş yapma kolaylığı sağlayacağını belirtir. 1
  Sürtünme Kuvvetinin Enerji Kaybına Yol Açması:
  4.2. Sürtünme kuvvetinin, kinetik enerjide bir azalmaya sebep olacağını fark eder.
  1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  İletişim ve İnsan İlişkileri:
  1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
  1
  2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 1
  3. İnsanlar arası etkileşimde kitle iletişim araçlarının rolünü tartışır. 1
  5. Kitle iletişim özgürlüğü ve özel hayatın gizliliği kavramlarını, birbiriyle ilişkileri çerçevesinde yorumlar. 1
  Ülkemizde Nufus:
  1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
  2
  3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 2
  4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 2
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. 2
  Türk Tarihinde Yolculuk:
  1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
  3
  2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar. 2
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir. 1
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  INTERESTING BELIEFS: Superstition – Speaking:
  2. Describing people, places and possessions in simple terms.
  1
  TOURIST ATTRACTIONS:
  Places to Visit – Speaking:6. Establishing social contact: greetings and farewells; introductions; giving thanks.
  1
  OUR NATURAL HERITAGE:
  Preserving Our Environment – Speaking:1. Describing everyday aspects of his/her environment
  1
  COMPUTERS: Communicating with Others – Writing:2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”. 1
  Communicating with Others – Speaking:
  2. Discussing practical issues in a simple way when addressed clearly, slowly and directly.
  1
  FASHION: Technology – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required. 1
  Technology – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Technology – Speaking:
  1. Finding out and passing on straightforward factual information.
  1
  3. Asking very simply for repetition when he/she does not understand. 1
  8. Using simple descriptive language to make brief statements about and compare objects and possessions. 1
  TV PROGRAMS: Series – Listening:
  2. Finding specific information in simple recorded texts.
  1
  Series – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  Series – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Series – Speaking:
  2. Agreeing and disagreeing with others.
  1
  Toplam 15

  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 2
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  15.Metnin türüyle ilgili özellikleri kavrar 1
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama: 2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  1.Olay yazıları yazar
  1
  2.Düşünce yazıları yazar. 1
  Fiillerin Yapı Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1.Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar.
  1
  2.Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate alarak kullanır. 1
  Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymasıyla İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve uygulama:
  1.Cümlede zaman kavramını belirleyen/destekleyen zarfları fark eder.
  1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Tam Sayılarla İşleler :
  1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
  1
  Rasyonel Sayılar:
  3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Doğrular ve Açılar:
  5. Yöndeş, iç, iç ters, dış ve dış ters açıları belirleyerek isimlendirir.
  1
  Açıları Ölçme:
  1. Paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların ölçüleri ile ilgili hesaplamalar yapar
  1
  Rasyonel Sayılarla İşlemler:2.Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1
  Cebirsel İfadeler:
  1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
  1
  Denklemler:
  1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
  1
  Çember ve Daire:
  4. Çember veya dairede merkez açı ve çevre açı ile bu açıların gördüğü yayları belirler.
  1
  Açıları Ölçme:
  2. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.
  1
  4.Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar 1
  5. Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar. 1
  Oran ve Orantı:2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Çokgenler:
  1. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler.
  1
  2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.
  Eşlik ve Benzerlik:
  1. Çokgenleri karşılaştırarak eş olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene eş çokgenler oluşturur.
  1
  2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur 1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Birden fazla ölçüte göre sütun ve çizgi grafiklerini oluşturur ve yorumlar.
  1
  5. Çizgi, resim veya şekil grafiklerinin yanlış yorumlara yol açabileceği durumları açıklar 1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Sindirim Sistemi:
  1.3. Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini belirtir.
  1
  1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder. 1
  Boşaltım Sistemi ile İlgili Olarak Öğrenciler
  2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  1
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
  1
  3.5. İç salgı bezlerini; model, levha ve/veya şema üzerinde göstererek görevlerini açıklar. 1
  Element ve Elementlerin Sembolleri
  1.5.İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.
  1
  Atomun Yapısı
  2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır; atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır.
  1
  2.9. Proton sayısı bilinen hafif atomların (Z?20) elektron dizilim modelini çizer. 1
  Kuvvet, İş ve Enerji ile İlgili Olarak Öğrenciler
  2.12. Potansiyel ve kinetik enerjilerin birbirine dönüşebileceğini örneklerle açıklar.
  1
  Sarmal Yayların Özellikleri ile İlgili Olarak Öğrenciler
  1.5 Yayların özelliklerini kullanarak bir dinamometre tasarlar ve yapar.
  1
  Sürtünme Kuvvetinin Enerji Kaybına Yol Açması
  4.3. Kinetik enerjideki azalmayı enerji dönüşümüyle açıklar.
  1
  Elektriklenme ve Çeşitleri
  1.7. Yüklü bir cismin başka bir cisme dokundurulunca onu aynı tür yükle yükleyebileceğini ve bu cisimlerin daha sonra birbirini itebileceğini deneyerek keşfeder.
  1
  1.9. Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir 1
  1.11. Cisimlerin birbirine dokundurulmadan etki ile elektriklenerek zıt yükle yüklenebileceğini deneyerek keşfeder. 1
  Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi
  2.4.Bir elektrik devresindeki akımın yönünün üretecin pozitif kutbundan, negatif kutbuna doğru kabul edildiğini ifade eder ve devre şeması üzerinde çizerek gösterir.
  1
  Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri
  3.1.Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları devre kurarak gösterir.
  1
  3.8.Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma eşit olduğunu farkeder 1
  Element ve Elementlerin Sembolleri:
  1.3. Periyodik sistemdeki ilk 20 elementi ve günlük hayatta karşılaştığı yaygın element isimlerini listeler.
  1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  İletişim ve İnsan İlişkileri:
  1. İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.
  1
  2. İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder. 1
  Ülkemizde nüfus
  1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
  1
  2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 1
  3. Eğitim ve çalışma hakkının kullanılması ile devletin ve vatandaşın bu konudaki sorumluluklarını ilişkilendirir. 1
  4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1
  Türk Tarihinde Yolculuk
  1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
  1
  2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar. 1
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir. 1
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir. 1
  8. Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 2
  Zaman İçinde Bilim:
  1.İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
  2
  2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. 2
  3.Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir. 2
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  TOURIST ATTRACTIONS: Places to Visit – Speaking:
  3. Explaining what he/she likes or dislikes about something..
  1
  Souvenirs to Buy – Speaking:
  11. Giving and receiving information about quantities, numbers, prices etc.
  1
  OUR NATURAL HERITAGE:
  Improving Our Environment – Listening:1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
  1
  TV PROGRAMS: Series – Speaking:
  2. Agreeing and disagreeing with others.
  1
  Shows – Speaking:
  3. Answering simple questions and responding to simple statements in an interview.
  1
  OLD DAYS: Family Album – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required. 1
  Family Album – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Family Album – Speaking:
  1. Describing past states.
  1
  5. Asking and answering questions about themselves and other people 1
  Social Life – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  Social Life – Writing:
  1.Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Social Life – Speaking:
  1. Describing past states.
  1
  4. Asking and answering questions about places. 1
  INVENTORS AND EXPLORERS:
  Inventions and Discoveries – Writing:2. Writing very short, basic descriptions of past events
  1
  Toplam 15

  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  26.Şiirin kendisinde uyandırdığı duyguları ifade eder 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  2
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır 1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1.Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  1
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  1.Olay yazıları yazar.
  1
  3.Bildirme yazıları yazar. 1
  Fiil Kiplerinde Zaman ve Anlam Kaymasıyla İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  3.Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde kullanır.
  1
  Ek Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1.İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek çekimlenebildiğini kavrar.
  1
  2.İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar. 1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Rasyonel Sayılar:
  2. Rasyonel sayıları farklı biçimlerde gösterir
  1
  Doğrular ve Açılar:
  2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
  1
  Rasyonel Sayılarla İşlemler:1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1
  Cebirsel İfadeler:
  2. İki cebirsel ifadeyi çarpar.
  1
  Denklemler:
  2.Denklemi problem çözmede kullanır.
  1
  Çember ve Daire:
  5.Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü ile çevre açının ölçüsü arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  Açıları Ölçme:
  5. Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar.
  1
  Oran ve Orantı:
  1. Doğru orantılı ve ters orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1
  Çokgenler:
  2. Dörtgenlerin kenar, açı ve köşegen özelliklerini belirler.
  1
  Eşlik ve Benzerlik:
  2. Çokgenleri karşılaştırarak benzer olup olmadıklarını belirler ve bir çokgene benzer çokgenler oluşturur
  1
  Tablo ve Grafikler:
  Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
  1.Ortanca, tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar.
  1
  Rasyonel Sayılarla İşlemler:
  3.Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
  1
  4. Rasyonel sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar. 1
  Denklemler:
  3. Doğrusal denklemleri açıklar.
  1
  4.İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır. 1
  5. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer 1
  Tamsayılarla İşlemler:
  4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur
  1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Sindirim Sistemi:
  1.5. Karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevlerini ifade eder.
  1
  Boşaltım Sistemi:
  2.1. Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir.
  1
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
  1
  Kuvvet, İş ve Enerji:
  2.9. Bazı cisimlerin esneklik özelliği nedeni ile esneklik potansiyel enerjisine sahip olabileceğini belirtir.
  1
  Elektriklenme ve Çeşitleri:
  1.5. Aynı elektrik yüklerinin birbirini ittiğini, farklı elektrik yüklerinin ise birbirini çektiğini ifade eder.
  1
  1.8. Elektriklenme olaylarında cisimlerin negatif yük alış-verişi yaptığını ve cisimler üzerinde pozitif veya negatif yük fazlalığı (yük dengesizliği) oluştuğunu ifade eder. 1
  Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç:
  2.6. Basit elektrik devrelerindeki elektrik akımını ölçmek için ampermetre kullanır.
  1
  Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri:
  3.5. Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin üzerinden aynı akımın geçtiğini fark eder.
  1
  3.6. Paralel bağlı devre elemanlarının üzerinden geçen akımların toplamının, ana koldan geçen akıma eşit olduğunu fark eder. 1
  Element ve Elementlerin Sembolleri :
  1.5. İlk 20 elementin ve yaygın elementlerin sembolleri verildiğinde isimlerini, isimleri verildiğinde sembollerini belirtir.
  1
  Atomun Yapısı :
  2.4. Elektronu, protonu ve nötronu kütle ve yük açısından karşılaştırır; atomun kütlesinin, yaklaşık olarak proton ve nötron kütleleri toplamı olduğu sonucuna ulaşır.
  1
  Elektron Dizilimi ile Kimyasal Özellikleri:
  3.1. Dış katmanında 8 elektron bulunduran atomların elektron alıp-vermeye yatkın olmadığını (kararlı olduğunu) belirtir.
  1
  3.2. Elektron almaya veya vermeye yatkın atomları belirler. 1
  3.4.Atomların elektron verdiğinde pozitif (+), elektron aldığında ise negatif (-) yük ile yüklendiği çıkarımını yapar. 1
  Kimyasal Bağ:
  4.4. Elektron ortaklaşma yoluyla oluşan H2, O2, N2 moleküllerinin modelini çizer.
  1
  5.Öğrenci, Bileşikler ve Formülleri ile İlgili Olarak :5.1. Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabileceğini fark eder. 1
  5.3.Molekül yapılı bileşiklerin model veya resmi üzerinde atomları ve molekülleri gösterir 1
  5.5. Günlük hayatta sıkça karşılaştığı NaCl, CaO gibi basit iyonik ve H2O, CO2, SO2, NH3, C6H12O6 gibi kovalent bileşiklerin formüllerini yazar. 1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  Ülkemizde Nüfus:
  1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
  1
  2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 1
  4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1
  5. Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü açıklar. 1
  Türk Tarihinde Yolculuk:
  1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
  1
  2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar. 1
  3. Osmanlı Devleti’nin fetih ve mücadelelerini, Osmanlı’da ticaretin ve denizlerin önemi açısından değerlendirir. 1
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir. 1
  6. Osmanlı- Avrupa ilişkileri çerçevesinde kültür, sanat ve estetik anlayışındaki etkileşimi fark eder. 1
  Zaman İçinde Bilim:
  1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
  1
  2.İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. 1
  3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir. 1
  4. 15–19.yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini fark eder. 1
  5. Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir. 1
  Ekonomi ve Sosyal Hayat:
  1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
  1
  2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. 1
  3. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1
  4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. 1
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  INTERESTING BELIEFS: Horoscopes – Speaking:
  2. Describing people, places and possessions in simple terms.
  1
  TOURIST ATTRACTIONS: Places to Visit – Speaking:
  2. Using simple descriptive language to make brief statements about a place.
  1
  13. Asking for and giving directions referring to a map or plan. 1
  FASHION: Technology – Listening:
  1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
  1
  INVENTORS AND EXPLORERS:
  Inventions and Discoveries – Writing:2. Writing very short, basic descriptions of past events
  1
  Explorers – Speaking:
  2. Asking and answering questions about inventions, pastimes and past activities
  1
  TALES AND LEGEN: Folk Tales – Speaking:
  4. Giving and receiving information about past events, people, places, dates, etc.
  1
  Heroes and Heroines – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  AMAZING HISTORY: Hard to Believe – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Strange but True – Speaking:
  3. Giving and receiving information about past events, people, places, dates, etc.
  1
  SKILLS: Personal Skills – Speaking:
  1. Talking about past and present abilities and inabilities.
  1
  2. Asking and answering questions about pastimes and past activities. 1
  6. Asking for and providing personal information. 1
  Social Skills – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  Social Skills – Speaking:
  1. Talking about past and present abilities and inabilities.
  1
  Toplam 15

  7.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (7. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 1
  8.Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  20.Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar. 1
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur 1
  Söz varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  2
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  1.Olay yazıları yazar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  1
  Ek Fiille İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  3.İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini kavrar.
  1
  4.Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. 1
  5. Zaman ve Kip Çekimlerindeki Birleşik Yapıların Özellikleriyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:1.Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda ek fiilin işlevini kavrar. 1
  Toplam 21
  Matematik
  (7. Sınıf)
  Tam Sayılarla İşlemler:
  2. Tam sayılarla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  4. Doğal sayıların faktöriyellerini bulur. 1
  Rasyonel Sayılar :
  3. Rasyonel sayıları karşılaştırır ve sıralar.
  1
  Doğrular ve Açılar :
  2. Bir doğru parçasının orta dikmesini inşa eder.
  1
  3. Bir doğruya dışındaki bir noktadan paralel doğru inşa eder. 1
  Denklemler :
  2. Denklemi problem çözmede kullanır.
  1
  4. İki boyutlu kartezyen koordinat sistemini açıklar ve kullanır. 1
  Açıları Ölçme :
  2. Çokgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamını hesaplar.
  1
  4. Bir çember veya dairede merkez açının belirlediği minör (küçük) ve majör (büyük) yayların ölçüsünü hesaplar. 1
  5. Merkez açının ve çevre açının ölçüsünü hesaplar. 1
  Oran ve Orantı :
  2. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer ve kurar.
  1
  Tablo ve Grafikler :
  2. Daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
  1
  Merkezî Eğilim ve Yayılma Ölçüleri :
  1. Ortanca , tepe değeri ve çeyrekler açıklığını hesaplar.
  1
  Rasyonel Sayılarla İşlemler :
  3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar.
  1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Permütasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
  1
  Olasılık Çeşitleri :
  1. Geometri bilgilerini kullanarak bir olayın olma olasılığını hesaplar.
  1
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Çokgensel bölge modelleriyle bir bölgeyi döşeyerek süsleme yapar.
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder.
  1
  Toplam 18
  Fen ve Teknoloji
  (7. Sınıf)
  Boşaltım Sistemi ile İlgili Olarak Öğrenciler :
  2.4. Bazı böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan teknolojik gelişmelere örnekler verir.
  1
  Denetleyici ve Düzenleyici Sistem:
  3.3. Sinir sisteminin bölümlerinin görevlerini açıklar.
  1
  Vücudumuzdaki Sistemlerle:
  5.1. Vücudumuzdaki tüm sistemlerin birlikte ve eş güdümlü çalıştığına örnekler verir.
  1
  Sarmal Yayların Özellikleri:
  1.3. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder.
  1
  Kuvvet, İş ve Enerji:
  2.6. Kinetik enerjinin sürat ve kütle ile olan ilişkisini keşfeder.
  1
  Elektriklenme ve Çeşitleri:
  1.12. Elektriklenmenin teknolojideki ve bazı doğa olaylarındaki uygulamaları hakkında örnekler vererek tartışır.
  1
  Elektrik Devrelerindeki Akım, Gerilim ve Direnç İlişkisi:
  2.12. Volt/Amper değerini, direnç birimi Ohm’un eş değeri olarak ifade eder.
  1
  Ampullerin (Dirençlerin) Bağlanma Şekilleri:
  3.7. Ampullerin seri-paralel bağlandığı durumlardaki parlaklığın farklılığının sebebini direnç ile ilişkilendirir.
  1
  Atomun Yapısı :
  2.3. Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsilî resimler üzerinde gösterir.
  1
  2.5. Nötr atomlarda, proton ve elektron sayıları arasında ilişki kurar. 1
  Elektron Dizilimi ile Kimyasal Özellikleri İlişkilendirmek :
  3.3. Bir atomun, yörünge-elektron diziliminden çıkarak kaç elektron vereceğini veya alacağını tahmin eder.
  1
  3.6. Pozitif yüklü iyonları “katyon”, negatif yüklü iyonları ise “anyon” olarak adlandırır. 1
  Bileşikler ve Formülleri :
  5.3. Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.
  1
  Işığın Soğurulması :
  1.4. Koyu renkli cisimlerin ışığı, açık renkli cisimlere göre daha çok soğurduğunu keşfeder.
  1
  Cisimlerin Renkli Görünmesi:
  2.4. Cisimlerin beyaz ışıkta ve renkli ışıklarda neden farklı renklerde göründüklerini açıklar .
  1
  Işığın Saydam Bir Ortamdan Başka Bir Saydam Ortama Geçmesi :
  3.4. Işık demetlerinin az yoğun saydam bir ortamdan çok yoğun saydam bir ortama geçerken normale yaklaştığı, çok yoğun saydam bir ortamdan az yoğun saydam bir ortama geçerken ise normalden uzaklaştığı sonucunu çıkarır
  1
  3.7.İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır. 1
  Mercekler:
  4.2.Paralel ışık demetleri ile ince ve kalın kenarlı merceklerin odak noktalarını bulur
  1
  Toplam 18
  Sosyal Bilgiler
  (7. Sınıf)
  Ülkemizde Nüfus:
  1. Görsel materyaller ve verilerden yararlanarak Türkiye’de nüfusun dağılışının neden ve sonuçlarını tartışır.
  1
  2. Tablo ve grafiklerden yararlanarak, ülkemiz nüfusunun özellikleri ile ilgili verileri yorumlar. 1
  4. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır. 1
  Türk Tarihinde Yolculuk:
  1. Türkiye Selçukluları döneminde Türklerin siyasal mücadeleleri ve kültürel faaliyetlerinin Anadolu’nun Türkleşme sürecine katkılarını değerlendirir.
  1
  2. Kanıtlara dayanarak Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkışını etkileyen faktörleri açıklar. 1
  4. Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir. 1
  8.Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 1
  Ekonomi ve Sosyal Hayat:
  1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.
  1
  2. Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir. 1
  3. Tarihten ve günümüzden örnekler vererek üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1
  4. Vakıfların çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rolüne tarihten ve günümüzden örnekler verir. 1
  Zaman İçinde Bilim:
  1. İlk uygarlıkların bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarına örnekler verir.
  1
  2. İlkyazı örneklerinden yola çıkarak yazının kullanım alanlarını ve bilgi aktarımındaki önemini fark eder. 1
  3. Türk ve İslam devletlerinde yetişen bilginlerin bilimsel gelişme sürecine katkılarını değerlendirir. 1
  5.Tarihsel süreçte düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerini bilimsel gelişmelerle ilişkilendirir 1
  Yaşayan Demokrasi:
  1. Tarihsel süreçte Türk devletlerinde yönetim şekli ve egemenlik anlayışındaki değişim ve sürekliliği fark eder.
  1
  2. Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin nitelikleri ile ilgili uygulamalara toplum hayatından örnekler verir. 1
  3.Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim yapısını yasama, yürütme ve yargı kavramları çerçevesinde analiz eder 1
  Toplam 18
  İngilizce
  (7. Sınıf)
  INTERESTING BELIEFS: Superstition – Writing:
  1.Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  TOURIST ATTRACTIONS:
  Places to Visit – Speaking:4. Describing people, places and possessions in simple terms.
  1
  OUR NATURAL HERITAGE:
  Preserving Our Environment – Reading:3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  COMPUTERS: Surfing on the Net – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  FASHION: Technology – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  TV PROGRAMS: Series – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  OLD DAYS: Family Album – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material.
  1
  INVENTORS AND EXPLORERS:
  Inventions and Discoveries – Writing:1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  TALES AND LEGEN:
  Folk Tales – Writing:2. Writing very short, basic descriptions of past events
  1
  AMAZING HISTORY:
  Hard to Believe – Speaking:2. Asking and answering questions about pastimes and past activities
  1
  SKILLS: Personal Skills – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  CHANGING LIFE STYLES: Social Life – Speaking:
  5. Asking for and providing personal information.
  1
  TECHNOLOGY: FRIEND OR FOE?: Cons – Speaking:
  3. Agreeing and disagreeing with others.
  1
  MODERN MEDICINE: Real Stories – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people, living conditions, daily routines, likes/dislikes, etc. as a short series of simple phrases and sentences linked into a list.
  1
  INNER WORLD: Emotions and Thoughts – Speaking:
  3. Expressing opinions and attitudes in a simple way.
  1
  Toplam 15


  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 1 - Uygulama Tarihi : 2 Kasım 2010

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  1
  3. Metnin konusunu belirler. 1
  4. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 2
  5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
  7. Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler. 1
  8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 2
  12.Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler 1
  13. Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  17. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantıları fark eder. 1
  Söz varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  1
  4.Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur 1
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  2.Düşünce yazıları yazar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1. Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  2
  2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 2
  Fiilimsiler ile İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1. Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar
  1
  2.Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar 1
  Toplam 23
  ÜSLÜ SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Üstlü Sayılar:
  1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
  3
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler. 3
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 2
  Kareköklü Sayılar:
  1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
  3
  2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 3
  Gerçek Sayılar:
  1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
  2
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 2
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
  2
  Dönüşüm Geometrisi:
  1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer
  2
  3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder 3
  Tablo ve Grafikler:
  1.Histogram oluşturur ve yorumlar
  3
  Üstlü Sayılar:
  1.Bir tam sayının negatif kuvvetini belirler ve rasyonel sayı olarak ifade eder.
  3
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler. 3
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 2
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Mitoz :
  1.1 Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar.
  1
  1.2 Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder. 2
  1.3 Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir. 1
  1.4 Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir. 2
  Kalıtım :
  2.2 Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapar.
  1
  2.3 Mendel’in çalışmalarının kalıtım açısından önemini irdeler. 2
  2.4 Gen kavramı hakkında bilgi toplayarak baskın ve çekinik genleri fark eder. 1
  2.5 Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar. 1
  2.6 Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. 1
  2.7 İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklara örnekler verir. 1
  2.8 Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunar 1
  2.9 Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisini araştırır ve sunar. 1
  3. Mayoz:
  3.2 Mayozun canlılar için önemini fark eder
  1
  3.3 Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler 2
  4. DNA ve Genetik Bilgi:
  4.2 DNA’nın yapısını şema üzerinde göstererek basit bir DNA modeli yapar
  1
  4.5 Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar 1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  1.Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
  1
  2. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
  3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 2
  4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 2
  5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 2
  6. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 3
  Millî Uyanış :Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
  1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  3
  2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir. 2
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 2
  4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 2
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  FRIENDSHIP: Friendship Rules – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required. 1
  Friendship Rules – Writing:
  1.Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Friendship Rules – Speaking:
  4. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.
  1
  An Unforgettable Friend – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  An Unforgettable Friend – Speaking:
  4. Asking and answering questions and exchange ideas and information on familiar topics in predictable everyday situations.
  1
  ROAD TO SUCCESS: Study Skills – Reading:
  4. Understanding concepts and their relationships and grouping them.
  1
  5. Locating the topic sentence and supporting details and examples. 1
  Study Skills – Writing:
  4.Summarizing in the form of lists and charts
  1
  5. Transferring information 1

  1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
  1
  Autonomous Learning – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material such as travel guides, brochures, etc.
  1
  4. Understanding concepts and their relationships and grouping them. 1
  5. Locating the topic sentence and supporting details and examples. 1
  Autonomous Learning – Writing:
  5. Transferring information
  1
  IMPROVING ONE’S LOOKS: Body Care – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required. 1
  Toplam 17

  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 2 - Uygulama Tarihi : 8 Aralık 2010

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  2
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  5. Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
  8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme :
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir.
  1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 2
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  2.Düşünce yazıları yazar.
  1
  Planlı Yazma:
  9.Yazıyı etkileyici ifadelerle sonuca bağlar.
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  1.Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
  2
  2. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 2
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  9.Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar.
  1
  Kendi Yazdıklarını Değerlendirme:
  3.Yazdıklarını yazım ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlendirir.
  1
  Fiilimsiler ile İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  3.Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır.
  1
  4.Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 1
  Toplam 23
  ÜSLÜ SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Üstlü Sayılar:
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.
  2
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 2
  Gerçek Sayılar:
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
  2
  Kareköklü Sayılar:
  1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
  2
  2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 2
  3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır 2
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
  6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler 2
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
  2
  Dönüşüm Geometrisi:
  3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder
  2
  Tablo ve Grafikler:
  1.Histogram oluşturur ve yorumlar
  2
  Üstlü Sayılar:
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.
  2
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2
  4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder. 2
  Olasılık Çeşitleri;
  1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
  2
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  2
  Kareköklü Sayılar:
  1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
  2
  2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 2
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Mitoz :
  1.3 Mitozda kromozomların önemini fark ederek farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtir.
  1
  1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir. 1
  Kalıtım :
  2.5 Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
  1
  2.6 Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. 1
  2.8. Akraba evliliğinin sakıncaları ile ilgili bilgi toplar ve sunar. 1
  Mayoz:
  3.2 Mayozun canlılar için önemini fark eder.
  1
  3.3 Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler. 1
  DNA ve Genetik:
  4.1 Kalıtsal bilginin genler tarafından taşındığını fark eder.
  1
  4.3 DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir 1
  4.4 Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar. 1
  4.5 Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. 1
  4.7 Genetik mühendisliğindeki gelişmelerin insanlık için doğurabileceği sonuçları tahmin eder. 1
  Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim:
  5.2 Aynı yaşam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.
  1
  5.3 Canlıların çevresel değişimlere adaptasyonlarının biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler 1
  5.4 Evrim ile ilgili farklı görüşlere örnekler verir 1
  Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
  1.2. Cismin havadaki ve sıvı içindeki ağırlıklarını karşılaştırır.
  1
  1.4. Sıvı içindeki cisme, sıvı tarafından yukarı yönde bir kuvvet uygulandığını fark eder ve bu kuvveti kaldırma kuvveti olarak tanımlar. 1
  1.6. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır. 1
  1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1
  1.8. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğu ile ilişkisini araştır 1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  2. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  1
  4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 2
  5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 1
  6. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar 1
  Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir. 2
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 2
  4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 2
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 2
  6. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 2
  7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir. 2
  8. Mustafa Kemal’in Millî Mücadeleyi örgütlerken karşılaştığı sorunlara bulduğu çözüm yollarını, onun liderlik yeteneği ile ilişkilendirir. 2
  Ya İstiklâl, Ya Ölüm:
  1.Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  1
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  ROAD TO SUCCESS: Autonomous Learning – Writing:
  5.Transferring information
  1
  IMPROVING ONE’S LOOKS: Body Care – Reading:3. Locating specific information in lists and isolating the information required. 1
  Manners – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material.
  1
  Manners – Speaking:
  1. Describing everyday aspects of his/her environment
  1
  8. Participating in short conversations in routine contexts on topics of interest. 1
  9. Asking and answering questions about habits and routines. 1
  DREAMS: Sweet Dreams – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  4. Locating the topic sentence and supporting details and examples. 1
  Sweet Dreams – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  2. Writing very short, basic descriptions of events and past activities 1
  Sweet Dreams – Speaking:
  5. Using simple techniques to start; maintaining, or ending a short conversation
  1
  Nightmares – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required
  1
  Nightmares – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Nightmares – Speaking:
  4. Asking and answering questions about past events and activities.
  1
  11. Saying he/she didn’t follow 1
  ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC: The Independence War – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required 1
  Toplam 17

  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 3 - Uygulama Tarihi : 13 Ocak 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  2
  6.Anlatımın kimin ağzından yapıldığını belirler. 1
  8. Metindeki sebep-sonuç ilişkilerini fark eder. 2
  9. Metindeki amaç-sonuç ilişkilerini fark eder. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder 2
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir 2
  29.Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar 1
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar.
  2
  Söz Varlığını Zenginleştirme:2.Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır 1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 1
  Farklı Türde Metinler Yazma:1.Olay yazıları yazar. 1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır. 2
  Yazma Kurallarını Uygulama:9.Yazısında amaç-sonuç ilişkileri kurar. 1
  Fiilimsiler ile İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:3.Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
  4.Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 1
  Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:1.Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 1
  Toplam 23
  ÜSLÜ SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Üstlü Sayılar:
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1
  Gerçek Sayılar:
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
  1
  2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1
  3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır 1
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
  6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler 2
  Örüntü ve İlişkiler:
  1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Cebirsel İfadeler:
  1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
  1
  2. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1
  3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 1
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
  Denklemler:
  3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
  1
  Eşitsizlikler:
  1. Eşitlik ve eşitsizlik arasındaki ilişkiyi açıklar ve eşitsizlik içeren problemlere uygun matematik cümleleri yazar.
  1
  2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir. 1
  3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer. 1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
  1
  Dönüşüm Geometrisi:
  1. Koordinat düzleminde bir çokgenin eksenlerden birine göre yansıma, herhangi bir doğru boyunca öteleme ve orijin etrafındaki dönme altında görüntülerini belirleyerek çizer.
  1
  Üstlü Sayılar:
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1
  Olasılık Çeşitleri;
  1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
  1
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  1. Tam kare doğal sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi modelleriyle açıklar ve kareköklerini belirler.
  1
  2. Tam kare olmayan sayıların kareköklerini strateji kullanarak tahmin eder. 1
  3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır 1
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 2
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 2
  6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler 2
  Gerçek Sayılar:
  1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
  1
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 1
  Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
  1. Standart sapmayı hesaplar.
  1
  2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek yaşam durumları için görüş oluşturur. 1
  Üçgenler:
  2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler .
  1
  5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Mitoz :
  1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
  1
  Kalıtım:
  2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
  1
  Mayoz:
  3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
  1
  DNA ve Genetik:
  4.4 Nükleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki kurar.
  1
  Canlıların Çevreye Adaptasyonu ve Evrim:
  5.2 Aynı yaşam ortamında bulunan farklı organizmaların, neden benzer adaptasyonlar geliştirdiğini belirtir.
  1
  Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
  1.3. Cismin sıvı içindeki ağırlığının daha az göründüğü sonucunu çıkarır.
  1
  1.6 .Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün, cismin batan kısmının hacmi ile ilişkisini araştırır. 1
  1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1
  1.9. Farklı yoğunluğa sahip sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini karşılaştırır ve sonuçları yorumlar 1
  1.10. Bir cismin yoğunluğu ile daldırıldığı sıvının yoğunluğunu karşılaştırarak yüzme ve batma olayları için bir genelleme yapar 1
  1.11. Denge durumunda, yüzen bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığına eşit olduğunu fark eder. 1
  1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder 1
  Basınç:
  2.2. Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
  1
  2.5. Sıvıların ve gazların, basıncı, her yönde aynı büyüklükte ilettiğini keşfeder. 1
  Periyodik Sistem:
  1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
  1
  1.3. Metal, ametal ve yarı metal özelliklerini karşılaştırır. 1
  1.5. Metallerin, ametallerin ve yarı metallerin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verir 1
  Kimyasal Bağlar:
  2.1. Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder.
  1
  2.2. Anyonların ve katyonların periyodik sistemdeki grup numaraları ile yükleri arasında ilişki kurar. 1
  2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder 1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  1. Atatürk’ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.
  1
  3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar. 1
  5. Atatürk’ün fikir hayatının oluşumuna ve gelişimine etki eden Selanik, Manastır, Sofya ve İstanbul şehirlerindeki ortamın rolünü fark eder. 1
  Millî Uyanış :
  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  1
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 2
  7. İstanbul yönetimince imzalanan Sevr Antlaşması’na karşı Mustafa Kemal’in ve Türk milletinin tutumunu değerlendirir 1
  Ya İstiklâl, Ya Ölüm:
  1.Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  1
  2.Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir. 2
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 2
  4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler. 1
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder. 1
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir. 1
  7. Örnek eser incelemeleri yaparak dönemin toplumsal olaylarının sanat ve edebiyat üzerine yansımalarını fark eder. 1
  Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
  1. Millî egemenlik anlayışının güçlendirilmesi sürecinde saltanatın kaldırılmasını değerlendirir.
  1
  2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder 1
  3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler 1
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  FRIENDSHIP: Friendship Rules – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  ROAD TO SUCCESS: Study Skills – Reading:
  4. Understanding concepts and their relationships and grouping them.
  1
  IMPROVING ONE’S LOOKS: Body Care – Speaking:
  1. Describing everyday aspects of his/her environment
  1
  DREAMS: Nightmares – Writing:
  2. Writing very short, basic descriptions of events and past activities
  1
  ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC:
  The Independence War – Reading:3. Locating specific information in lists and isolating the information required
  1
  The Independence War – Speaking:
  3. Giving a simple description or presentation of people and places
  1
  DETECTIVE STORIES: The Story of the Stolen Necklace – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  2. Finding specific, predictable information in simple everyday material 1
  The Story of the Stolen Necklace – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  The Story of the Stolen Necklace – Speaking:
  2. Asking and answering questions about past events and activities.
  1
  3. Giving a simple description or presentation of people and places 1
  PERSONAL EXPERIENCES:
  Places – Reading:1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required 1
  Places – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  Activities – Writing:
  2. Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences
  1
  Activities – Speaking:
  2. Asking and answering questions about personal experiences.
  1
  3. Giving a simple description or presentation of people and places 1
  Toplam 17

  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 4 - Uygulama Tarihi : 10 Mart 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 2
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 2
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  20.Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar 1
  28.Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  7.Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır
  1
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 2
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır
  1
  Farklı Türde Metinler Yazma:
  1.Olay yazıları yazar.
  1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir
  1
  4.Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur 1
  Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  1.Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar.
  1
  2.Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar 1
  3.Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 1
  Toplam 23
  ÜSLÜ SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Üstlü Sayılar:
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.
  1
  Gerçek Sayılar:
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır
  1
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Cebirsel İfadeler:
  2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  1
  3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 1
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
  Denklemler:
  3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
  1
  4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 1
  Eşitsizlikler:
  2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini belirler ve sayı doğrusunda gösterir.
  1
  3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer. 1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
  1
  2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar. 1
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  1
  Olasılık Çeşitleri:
  1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri:
  1. Standart sapmayı hesaplar.
  1
  Üçgenler:
  2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Dönüşüm Geometrisi:
  3. Şekillerin ötelemeli yansımasını belirler ve inşa eder.
  1
  Üstlü Sayılar:
  2. Ondalık kesirlerin veya rasyonel sayıların kendileriyle tekrarlı çarpımını üslü olarak yazar ve değerini belirler.
  1
  Gerçek Sayılar:
  1.Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
  1
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir. 1
  Olasılık Çeşitleri;
  1. Deneysel, teorik ve öznel olasılığı açıklar.
  1
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  3. Kareköklü bir sayıyı şeklinde yazar ve şeklindeki ifadede kat sayıyı kök içine alır
  1
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar 1
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar 1
  Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
  1. Standart sapmayı hesaplar.
  1
  Üçgenler:
  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur. 1
  Üçgenlerde Ölçme:
  2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Cebirsel İfadeler:
  1. Özdeşlik ile denklem arasındaki farkı açıklar.
  1
  2. Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1
  3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır. 1
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
  1
  2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar. 1
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Mitoz:
  1.4. Mitozun canlılar için önemini belirterek büyüme ve üreme ile ilişkilendirir.
  1
  Kalıtım:
  2.5. Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
  1
  2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer. 1
  DNA ve Genetik Bilgi:
  4.3. DNA’nın kendini nasıl eşlediğini basit bir model yaparak gösterir.
  1
  4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. 1
  Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
  1.12.Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder.
  1
  Basınç:
  2.3. Sıvıların ve gazların basıncının bağlı olduğu faktörleri ifade eder
  1
  Periyodik Sistem:
  1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
  1
  Kimyasal Bağlar:
  2.3. Metal atomları ile ametal atomları arasında iyonik bağ oluşacağını tahmin eder
  1
  Kimyasal Tepkimeler:
  3.1. Yükü bilinen iyonların oluşturduğu bileşiklerin formüllerini yazar.
  1
  3.2. Çok atomlu yaygın iyonların oluşturduğu bileşiklerin (Mg(NO3)2, Na3PO4 gibi) formüllerinde element atomlarının sayısını hesaplar. 1
  3.5. Kimyasal değişimlerde atomların yok olmadığını ve yeni atomların oluşmadığını, kütlenin korunduğunu belirtir. 1
  3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir. 1
  3.7. Yanma tepkimelerini tanımlayarak basit yanma tepkimelerinin denklemlerini yazar. 1
  Asit - Baz Tepkimeleri:
  4.2. Asitler ile H+ iyonu; bazlar ile OH- iyonu arasında ilişki kurar.
  1
  4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar. 1
  4.6. Günlük yaşamında sık karşılaştığı bazı ürünlerin pH’larını yaklaşık olarak bilir 1
  4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “nötralleşme tepkimesi” olarak adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir 1
  Ses Dalgaları:
  1.2. Ses dalgasının belirli bir frekansı ve genliği olduğunu ifade eder.
  1
  Sesin Özellikleri:
  2.3. Ses yüksekliğini, sesleri ince veya kalın işitmemize neden olan ses özelliği olarak ifade eder
  1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  2. Atatürk’ün öğrenim hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  1
  4. Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk’ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî yeteneklerini ilişkilendirir. 1
  Millî Uyanış :
  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:1. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu, topraklarının paylaşılması ve işgali açısından değerlendirir.
  1
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
  5. Misak-ı Millî’nin kabulünü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını “ulusal egemenlik”, “tam bağımsızlık” ilkeleri ve vatanın bütünlüğü esası ile ilişkilendirir. 1
  6.Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılma gerekçelerini ve uygulama sürecini değerlendirir. 1
  Ya İstiklal Ya Ölüm:
  1. Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  1
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder. 1
  6. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı sürecinde elde ettiği askerî başarılarının ulusal ve uluslar arası etkilerini değerlendirir. 1
  Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
  2. Sevr ve Lozan Antlaşmalarını karşılaştırarak Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
  1
  5. Cumhuriyetin ilân edilmesini, Türkiye’de demokrasi rejiminin gerekleri ile bağdaştırarak değerlendirir. 1
  6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 1
  8. Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 1
  9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder. 1
  10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir 1
  12. Mustafa Kemal’e suikast girişimini cumhuriyete yönelik tehditler çerçevesinde yorumlar. 1
  14. Harf İnkılâbını ve Millet Mekteplerini, eğitimin yaygınlaştırılması ve çağdaş Türk toplumunun oluşturulması açılarından değerlendirir. 1
  15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir 1
  18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir. 1
  21. Atatürk’ün kadınlara sağladığı sosyal ve siyasal hakları dönemin çeşitli ülkelerindeki kadın haklarıyla karşılaştırarak değerlendirir. 1
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  FRIENDSHIP: Friendship Rules – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  IMPROVING ONE’S LOOKS:
  Body Care – Speaking:9. Asking and answering questions about habits and routines.
  1
  PERSONAL EXPERIENCES:
  Places – Writing:2. Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences
  1
  COOPERATION IN THE FAMILY:
  Running Errands – Reading:5. Using an idea of the overall meaning of short texts and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context
  1
  Running Errands – Speaking:
  2. Checking whether someone has done something or not
  1
  5. Giving thanks. 1
  7. Accepting or refusing a request. 1
  Moving House – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  2. Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences 1
  Moving House – Speaking:
  7. Accepting or refusing a request.
  1
  SUCCESS STORIES:
  A Living Scientist – Reading:2. Finding specific, predictable information in simple everyday material
  1
  A Living Scientist – Writing:
  2. Writing a series of simple phrases and sentences about people, their educational background and accomplishments
  1
  A Living Scientist – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people
  1
  READING FOR ENTERTAINMENT:
  A Modern Short Story – Reading:1. Understanding a short story.
  1
  2. Using an idea of the overall meaning of a text and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context 1
  4. Making a story flowchart. 1
  A Modern Short Story – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people and events.
  1
  Toplam 17

  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 5 - Uygulama Tarihi : 12 Nisan 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  4.Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1
  5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  20.Metne ilişkin karşılaştırmalar yapar 1
  28.Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1
  30.Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  2.Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır
  1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır 2
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  7.Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır.
  1
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar. 1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  2
  Farklı Türde Metinler Yazma:
  2. Düşünce yazıları yazar.
  1
  Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  2.Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar
  1
  4.Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 1
  5.İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır. 1
  6.Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır 1
  Toplam 23
  ÜSLÜ SAYILAR İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Üstlü Sayılar:4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
  3
  Gerçek Sayılar:
  1. Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılar arasındaki farkı açıklar.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
  1
  6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 1
  Cebirsel İfadeler:
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir.
  1
  Eşitsizlikler:
  3. İki bilinmeyenli doğrusal eşitsizliklerin grafiğini çizer.
  1
  Olası Durumları Belirleme:
  2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar.
  1
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
  1
  Üçgenler:
  2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1
  6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar. 1
  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar. 1
  8. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını oluşturur. 1
  9. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını belirler. 1
  Üçgenlerde Ölçme:
  1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
  1
  2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 1
  3. Dik üçgendeki dar açıların trigonometrik oranlarını problemlerde uygular. 1
  Denklemler:
  2. Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 1
  Toplam 20
  GEOMETRİ İLE BAŞLAYANLAR İÇİN
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Örüntü ve Süslemeler:
  1. Doğru, çokgen ve çember modellerinden örüntüler inşa eder, çizer ve bu örüntülerden fraktal olanları belirler.
  1
  Tablo ve Grafikler:
  1.Histogram oluşturur ve yorumlar
  1
  Üstlü Sayılar:
  4. Çok büyük ve çok küçük pozitif sayıları bilimsel gösterimle ifade eder.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  4. Kare köklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar
  1
  6. Ondalık kesirlerin kareköklerini belirler. 1
  Üçgenler:
  2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğu arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1
  6. Üçgenlerde eşlik şartlarını açıklar. 1
  8. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar. 1
  Üçgenlerde Ölçme:
  1. Üçgenlerde benzerlik şartlarını problemlerde uygular.
  1
  2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular. 1
  Cebirsel İfadeler:
  3. Cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırır.
  1
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
  Denklemler:
  3. Bir bilinmeyenli rasyonel denklemleri çözer.
  1
  4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer. 1
  Olası Durumları Belirleme:
  1. Kombinasyon kavramını açıklar ve hesaplar.
  1
  2. Permütasyon ve kombinasyon arasındaki farkı açıklar. 1
  Geometrik Cisimler:
  1. Prizmayı inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer
  1
  Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları:
  1. Dik prizmaların yüzey alanının bağıntılarını oluşturur.
  1
  Geometrik Cisimlerin Hacimleri:
  1. Dik prizmaların hacim bağıntılarını oluşturur
  1
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Mitoz:
  1.2. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif eder.
  1
  Kalıtım:
  2.5.Fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi kavrar.
  1
  Mayoz:
  3.3. Mayozu, mitozdan ayıran özellikleri listeler.
  1
  4.5. Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar. 1
  Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
  1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
  1
  1.12. Batan bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığından daha küçük olduğunu fark eder 1
  Basınç:
  2.2. Basınç, kuvvet ve yüzey alanı arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
  1
  Kimyasal Tepkimeler:
  3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir.
  1
  Asit - Baz Tepkimeleri:
  4.3. pH’ın, bir çözeltinin ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun bir ölçüsü olduğunu anlar ve asitlik-bazlık ile pH skalası arasında ilişki kurar
  1
  Sesin Özellikleri:
  2.5. Çeşitli sesleri birbirinden ayırt edilebilmesini, ses dalgalarının frekans ve genliklerinin farklı olmasıyla açıklar.
  1
  Bir Enerji Türü Olan Ses:
  4.1. Sesin bir enerji türü olduğunu ifade eder.
  1
  Sesin Yayılma Hızı:
  5.1.Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder.
  1
  5.2.Sesin farklı ortamlardaki hızlarını karşılaştırır. 1
  Isı ve Sıcaklık:
  1.1.Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.
  1
  1.2.Aynı maddenin kütlesi büyük bir örneğini belirli bir sıcaklığa kadar ısıtmak için, kütlesi daha küçük olana göre, daha çok ısı gerektiğini keşfeder. 1
  1.5 Isı aktarım yönü ile sıcaklık arasında ilişki kurar 1
  Maddelerin Aldığı / Verdiği Isı ile Sıcaklık Değişimi:
  2.4. Farklı maddelerin öz ısılarının farklı olduğunu (öz ısının ayırt edici bir özellik olduğunu) belirtir.
  1
  Maddenin Isı Alış - Verişi ile Hâl Değişimleri:
  3.4. Erimenin ve buharlaşmanın ısı gerektirmesini, donmanın ve yoğuşmanın ısı açığa çıkarmasını bağların kopması ve oluşması temelinde açıklar.
  1
  Erime / Donma Isısı:
  4.3. Belli kütledeki buzun, erime sıcaklığında, tamamen suya dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar.
  1
  5. Buharlaşma Isısı :
  5.2. Kütlesi belli suyun, kaynama sıcaklığında tamamen buhara dönüşmesi için gerekli ısı miktarını hesaplar
  1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  1
  6. Atatürk’ün 1919’a kadar bulunduğu görevler ve yaptığı hizmetleri, üstlendiği Millî Mücadele liderliği açısından yorumlar. 1
  Millî Uyanış :
  Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:2.Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  1
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
  4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 1
  Ya İstiklal, Ya Ölüm:
  1.Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.
  1
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 1
  5. Sakarya Meydan Savaşı’nın ve Büyük Taarruz’un kazanılmasında Atatürk’ün rolünü fark eder. 1
  Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
  3. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararları, millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından inceler.
  1
  6. 3 Mart 1924’te kabul edilen kanunların gerekçelerini ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimleri fark eder. 1
  8.Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir. 1
  15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. 1
  20. Soyadı Kanunu’nun kabulünün gerekçelerini ve Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmesini millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde açıklar. 1
  Atatürkçülük:
  1.Atatürkçülüğün amaç ve niteliklerini kavrar.
  1
  4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar. 2
  6. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 2
  8. Millî egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. 1
  9. Devletçilik ilkesinin devlete siyasî, sosyal ve kültürel alanda yüklediği görevleri açıklar. 1
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  ROAD TO SUCCESS: Autonomous Learning – Writing:
  5. Transferring information
  1
  PERSONAL EXPERIENCES: Places – Speaking:
  4. Handling very short social exchanges about personal experiences
  1
  COOPERATION IN THE FAMILY: Running Errands – Writing:
  2. Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences
  1
  SUCCESS STORIES: A Living Artist – Speaking:
  5. Talking about people, their educational background and accomplishments
  1
  READING FOR ENTERTAINMENT: A Modern Short Story – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people and events.
  1
  A Folk Story – Reading:
  2. Using an idea of the overall meaning of a text and utterances to derive the probable meaning of unknown words from the context
  1
  PERSONAL GOALS: Knowing What You Want – Listening:
  1. Catching the main point in short, clear and simple messages.
  1
  Knowing What You Want – Reading:
  3. Locating specific information in quotes or slogans and isolating the information required
  1
  Knowing What You Want – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people and events.
  1
  3. Saying what he/she thinks about things in a story. 1
  6. Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information. 1
  PERSONALITY TYPES: Identifying Strengths and Weaknesses – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in texts
  1
  Identifying Strengths and Weaknesses – Writing:
  3. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.
  1
  Identifying Strengths and Weaknesses – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people and events.
  1
  Improving Your Weaknesses – Writing:
  1. Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.
  1
  Improving Your Weaknesses – Speaking:
  4. Communicating in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information.
  1
  LANGUAGE LEARNING:
  A Good Language Learner – Reading:2. Finding specific, predictable information in texts
  1
  Toplam 17

  8.Sınıf   Değerlendirme Sınavı 6 - Uygulama Tarihi : 17 Mayıs 2011

  Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı
  Türkçe
  (8. Sınıf)
  Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme:
  1.Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır
  2
  3.Metnin konusunu belirler. 1
  5.Metindeki yardımcı fikirleri/duyguları belirler. 1
  7.Olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirler 1
  11.Okuduklarındaki öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. 1
  12.Okuduklarını kendi cümleleriyle, kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler 1
  13.Metne ilişkin sorulara cevap verir. 2
  28.Metinle ilgili görsel ögeleri yorumlar. 1
  Söz Varlığını Zenginleştirme:
  1.Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbiriyle anlamca ilişkili kelimelere örnek verir
  1
  2.Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır 1
  3.Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır 2
  Planlı Yazma:
  6.Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını zenginleştirir
  1
  Yazım ve Noktalama Kurallarını Uygulama:
  2.Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  2
  Yazma Kurallarını Uygulama:
  8.Yazısında sebep-sonuç ilişkileri kurar
  1
  11.Yazım ve noktalama kurallarına uyar 1
  Farklı Türlerde Metinler Yazma:
  3.Bildirme yazıları yazar
  1
  Cümleyle İlgili Bilgi ve Kuralları Kavrama ve Uygulama:
  5.İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır
  1
  6.Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine uygun biçimde kullanır 1
  7.Cümlelerin, yapı özelliklerini kavrar. 1
  Toplam 23
  Matematik
  (8. Sınıf)
  Tablo ve Grafikler:
  1. Histogram oluşturur ve yorumlar.
  1
  Gerçek Sayılar:
  2. Gerçek sayılar kümesini oluşturan sayı kümelerini belirtir.
  1
  Üstlü Sayılar:
  3. Üslü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1
  Kareköklü Sayılar:
  5. Kareköklü sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
  1
  Olay Çeşitleri:
  2. Bağımlı ve bağımsız olayların olma olasılıklarını hesaplar.
  1
  Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri:
  1. Standart sapmayı hesaplar.
  1
  Üçgenler:
  3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçüleri arasındaki ilişkiyi belirler.
  1
  5. Üçgende kenarortay, kenar orta dikme, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1
  7. Üçgenlerde benzerlik şartlarını açıklar. 1
  Üçgenlerde Ölçme:
  2. Pythagoras (Pisagor) bağıntısını problemlerde uygular.
  1
  Örüntüler ve İlişkiler:
  1. Özel sayı örüntülerinde sayılar arasındaki ilişkileri açıklar.
  1
  Cebirsel İfadeler:
  2. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
  1
  4. Rasyonel cebirsel ifadelerle işlem yapar ve ifadeleri sadeleştirir. 1
  Denklemler:
  4. Doğrusal denklem sistemlerini cebirsel yöntemlerle çözer.
  1
  Geometrik Cisimler:
  2. Piramidi inşa eder, temel elemanlarını belirler ve yüzey açınımını çizer.
  1
  4. Kürenin temel elemanlarını belirler ve inşa eder. 1
  Geometrik Cisimlerin Yüzey Alanları:
  2. Dik piramidin yüzey alanının bağıntısını oluşturur.
  1
  3. Dik dairesel koninin yüzey alanının bağıntısını oluşturur. 1
  Geometrik Cisimlerin Hacimleri:
  2. Dik piramidin hacim bağıntısını oluşturur.
  1
  4. Kürenin hacim bağıntısını oluşturur. 1
  Toplam 20
  Fen ve Teknoloji
  (8. Sınıf)
  Kalıtım:
  2.6. Tek karakterin kalıtımı ile ilgili problemler çözer.
  1
  DNA ve Genetik Bilgi:
  4.5: Mutasyon ve modifikasyonu tanımlayarak aralarındaki farkı örneklerle açıklar.
  1
  Sıvıların ve Gazların Kaldırma Kuvveti:
  1.7. Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar.
  1
  1.13. Bir cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit büyüklükte ve yukarı yönde olduğunu keşfeder 1
  Periyodik Sistem:
  1.2. Periyodik sistemde grupları ve periyotları gösterir; aynı gruplardaki elementlerin özelliklerini karşılaştırır.
  1
  Kimyasal Bağlar:
  2.5. Verilen basit yapılarda hangi tür bağların (iyonik bağ veya kovalent bağ) bulunduğunu tahmin eder.
  1
  Kimyasal Tepkimeler:
  3.6. Basit kimyasal tepkime denklemlerini sayma yöntemi ile denkleştirir
  1
  Asit - Baz Tepkimeleri:
  4.7. Asitler ile bazların etkileşimini deney ile gösterir, bu etkileşimi “nötralleşme tepkimesi” olarak adlandırır, nötralleşme sonucu neler oluştuğunu belirtir.
  1
  Isı ve Sıcaklık:
  1.1. Isının, sıcaklığı yüksek maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerji olduğunu belirtir.
  1
  Isınma / Soğuma Eğrileri:
  6.2. Isınan-soğuyan maddelerin, sıcaklık-zaman grafiklerini yorumlar; hâl değişimleri ile ilişkilendirir.
  1
  Sesin Özelikleri:
  2.4Sesin şiddeti ile genliği, sesin yüksekliği ile frekansı arasındaki ilişkiyi keşfeder.
  1
  Sesin Yayılma Hızı:
  5.1. Ses dalgalarının belirli bir yayılma hızının olduğunu ve bu hızın, sesin yayıldığı ortamın yoğunluğuna bağlı olarak değiştiğini ifade eder.
  1
  Besin Zincirindeki Canlılar:
  1.2.Üreticilerin fotosentez yaparak basit şeker ve oksijen ürettiğini belirtir.
  1
  1.7.Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder. 1
  1.7.Üreticilerin fotosentez ile güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürdüğünü ifade eder. 1
  1.9. Besin zincirindeki tüketicilerin enerji ihtiyacını üreticilerden karşıladığını açıklar 1
  1.14. Günlük yaşamdan oksijensiz solunum ile ilgili örnekler verir 1
  1.15. Oksijenli solunum denklemi ile fotosentez denklemini karşılaştırarak ilişki kurar 1
  Geri Dönüşüm, Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları:
  2.1.Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına örnekler verir.
  1
  Elektrik Akımının Manyetik Etkisi ve Elektrik Enerjisinin Hareket Enerjisine Dönüşümü:
  1.3. Üzerinden akım geçen bobinin merkezinde oluşan manyetik etkinin, bobinden geçen akım ve bobinin sarım sayısı ile değiştiğini deneyerek keşfeder.
  1
  1.6. Bir çubuk mıknatısın hareketinin, elektrik akımı oluşturduğunu deneyerek keşfeder 1
  Toplam 20
  Sosyal Bilgiler
  (8. Sınıf)
  Bir Kahraman Doğuyor:
  3. Atatürk’ün askerlik hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrar.
  1
  Millî Uyanış : Yurdumuzun İşgaline Tepkiler:
  2. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu değerlendirir.
  1
  3. Kuvâ-yı Millîye ruhunun oluşumunu, millî cemiyetleri ve millî varlığa düşman cemiyetlerin faaliyetlerini analiz eder. 1
  4. Mustafa Kemal’in Millî Mücadelenin hazırlık döneminde yaptığı çalışmaları millî bilincin uyandırılması, millî birlik ve beraberliğin sağlanması açısından değerlendirir. 1
  Ya İstiklal,Ya Ölüm:
  2.Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.
  1
  3. Kurtuluş Savaşı’nın yaşandığı ortamda Atatürk’ün Maarif Kongresi yaparak Türkiye’nin millî ve çağdaş eğitimine verdiği önemi kavrar. 1
  4.Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının ifadesi olarak Tekâlif-i Millîye Kararları’nın uygulamalarını inceler. 1
  Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar:
  9. Hukuk alanındaki gelişmeleri, Medeni Kanun’un Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri analiz eder.
  1
  10. Şeyh Sait İsyanını çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı tepkiler ve uluslararası ilişkiler açısından değerlendirir. 1
  11.Kabotaj Kanunu’nu millî egemenlik hakları ve Türk denizciliğinde meydana getirdiği gelişmeler bakımından değerlendirir. 1
  15. Menemen Kubilay Olayını Türk milletinin cumhuriyet yönetimindeki kararlılığı ve çok partili siyasî hayata etkisi açısından değerlendirir. 1
  18. Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir. 1
  Atatürkçülük:
  4. Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydaları kanıtlara dayalı olarak açıklar.
  1
  5. Bir Türk vatandaşı olarak cumhuriyetin Türk milletine kazandırdığı vatandaşlık temel hak ve sorumlulukları bilincini kazanır. 1
  11. Laiklik ilkesinin devlet yönetimi, hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal alanda meydana getirdiği değişimlerden yola çıkarak bu ilkenin temel esaslarını fark eder. 1
  12. İnkılapçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar. 1
  16. Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün, bağımsızlık savaşı veren mazlum milletlere örnek olduğunu fark eder. 1
  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Atatürk’ ün Ölümü:
  1. Lozan Barış Antlaşması’nın Türk dış politikasının gelişimine yaptığı etkileri değerlendirir.
  1
  2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını analiz ederek Türk dış politikası hakkında çıkarımlarda bulunur 1
  3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarını ve bu uğurda gösterdiği özveriyi fark eder 1
  Toplam 20
  İngilizce
  (8. Sınıf)
  FRIENDSHIP: Friendship Rules – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  ROAD TO SUCCESS: Study Skills – Writing:
  5. Transferring information
  1
  IMPROVING ONE’S LOOKS: Body Care – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required.
  1
  DREAMS: Sweet Dreams – Writing:
  1. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “and”, “but” and “because”.
  1
  ATATÜRK: THE FOUNDER OF TURKISH REPUBLIC: The Independence War – Writing:
  2. Writing very short, basic descriptions of events and past activities
  1
  DETECTIVE STORIES: The Story of the Stolen Necklace – Speaking:
  2. Asking and answering questions about past events and activities.
  1
  PERSONAL EXPERIENCES: Places – Writing:
  2. Writing very short, basic descriptions of events and personal experiences
  1
  COOPERATION IN THE FAMILY: Running Errands – Reading:
  3. Locating specific information in lists and isolating the information required
  1
  SUCCESS STORIES: A Living Scientist – Speaking:
  5. Talking about people, their educational background and accomplishments
  1
  READING FOR ENTERTAINMENT: A Modern Short Story – Writing:
  1. Picking out and reproducing key words and phrases or short sentences from a short text within the learner’s limited competence and experience.
  1
  PERSONAL GOALS: Knowing What You Want – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  Knowing What You Want – Speaking:
  1. Giving a simple description or presentation of people and events.
  1
  Deciding On Priorities – Writing:
  4. Writing a series of simple phrases and sentences linked with simple connectors like “because”.
  1
  PERSONALITY TYPES: dentifying Strengths and Weaknesses – Reading:
  1. Understanding short, simple texts on familiar matters.
  1
  LANGUAGE LEARNING: A Good Language Learner – Writing:
  Using the most frequently occurring connectors to link simple sentences in order to describe something as a simple list of points.
  1
  PRECAUTIONARY MEASURES: Sensible Precautions – Speaking:
  1. Describing something in a simple list of points.
  1
  PREFERENCES: Holiday Activities – Reading:
  2. Finding specific, predictable information in texts
  1
  Toplam 17
  Okulistik® bir Teknolist hizmetidir.
  Copyright © 2004-2008